На головну

Закон зростання ентропії. Гіпотеза про теплову смерть Всесвіту

  1. A) законі заперечення заперечення
  2. A) потреба у позиках випливає з закономірності кругообігу і зовнішньоторговельного обороту капіталу;
  3. b. За межами США. Якщо ви придбали програмне забезпечення в будь-якій країні, застосовується законодавство такої країни.
  4. Cт. 371 завідомо незаконні затримання, привід, арешт або тримання під Варта
  5. E) & Гіпотеза, диспозиція, санкція.
  6. I закон термодинаміки
  7. I. Основні закони хімії.

1. У адіабатично ізольованої системі ентропія системи при оборотних процесах не змінюється, а при необоротних процесах зростає: dS?0. Оборотний процес dQ = 0 => dS = dQ / t = 0; незворотний процес dS> 0. процеси в замкнутій системі йдуть в напрямку збільшення числа микросостояний, т. е від менш імовірних станів до більш імовірним до тих пір, поки ймовірність стану не стане максимальною.

2. Якщо система не замкнута, то dS?dQ / T. Рівняння 1 і 2 це аналітична запис 2-го початку термодинаміки. Приклади зростання ентропії:

Теплопровідність: ?Q1 = ?Q2 = ?Q

 ?Q

?Q / T1 ?Q / T2Цикл Карно з ідеальним газом | Дифузія.

Неповноцінність I закону термодинаміки. Різні формулювання другого початку. Кругові процеси. Теплові машини. | Адіабатний процес. Рівняння адіабати. Політропний процес. | Застосування 1 початку терм-ки до ізопроцессам в ідеальному газі | Ентропія. Формула Больцмана. | Закон зростання ентропії. | Статистичний сенс 2-го почав термодинаміки. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати