Головна

ПИТАННЯ N 71. Довіреність, призначена для вчинення дій за кордоном і не

  1. C. Питання про класифікацію.
  2. E) короткочасність спільних дій
  3. I. ПИТАННЯ, виникають у сучасному світі
  4. I. ДО ІСТОРІЇ ПИТАННЯ
  5. I. ДО ІСТОРІЇ ПИТАННЯ
  6. II. Божественна Літургія (дні і умови її здійснення).
  7. II. Приблизний перелік питань для співбесіди

містить вказівок про термін її дії, зберігає силу:

Тип питання: 1. Вибір єдино правильної відповіді

Ціна питання (балів): 1

Варіантів відповідей:

1. один рік

2. три роки

3. три місяці

4. до її скасування особою, яка видала довіреність

Вірна відповідь: 4 Варіантів відповідей: 4

ПИТАННЯ N 72. Дія довіреності припиняється внаслідок:

Тип питання: 1. Вибір єдино правильної відповіді

Ціна питання (балів): 1

Варіантів відповідей:

1. зміни керівника юридичної особи, яка видала довіреність

2. закінчення терміну дії довіреності, виданої в порядку передоручення

3. закінчення строку довіреності

4. вчинення дій, на які було уповноважено особа, якій була видана довіреність

Вірна відповідь: 3 Варіантів відповідей: 4

ПИТАННЯ N 73. До імперативним відносять терміни, які:

Тип питання: 1. Вибір єдино правильної відповіді

Ціна питання (балів): 1

Варіантів відповідей:

1. встановлені в Як виняток із загального правила і діють лише тоді, коли є пряме

вказівка ??в законі

2. точно визначені законом, і не можуть бути змінені за згодою сторін

3. хоча і передбачені законом, але можуть бути змінені угодою сторін

4. передбачають точний момент чи період, з якими пов'язують юридичні наслідки

Вірна відповідь: 2 Варіантів відповідей: 4

ПИТАННЯ N 74. До диспозитивним відносять терміни, які:

Тип питання: 1. Вибір єдино правильної відповіді

Ціна питання (балів): 1

Варіантів відповідей:

1. передбачають точний момент чи період, з якими пов'язані юридичні наслідки

2. встановлені в Як виняток із загального правила і діють, тільки коли є пряма вказівка ??в

законі

3. хоча і передбачені законом, але можуть бути змінені сторонами

4. точно визначені законом і не можуть бути змінені за згодою сторін

Вірна відповідь: 3 Варіантів відповідей: 4

ПИТАННЯ N 75. До невизначеним ставляться терміни, які:

Тип питання: 1. Вибір єдино правильної відповіді

Ціна питання (балів): 1

Варіантів відповідей:

1. встановлені в Як виняток із загального правила і діють, тільки коли є пряма вказівка ??в

законі

2. мають місце, коли законом або договором взагалі не встановлено будь-якої часовий орієнтир, хоча він

і передбачається

3. характеризуються меншою точністю, проте пов'язані з будь-яким моментом або відрізком часу

4. хоча і передбачені законом, але можуть бути змінені сторонами

Вірна відповідь: 2 Варіантів відповідей: 4

ПИТАННЯ N 76. До спеціальних належать терміни, які:

Тип питання: 1. Вибір єдино правильної відповіді

Ціна питання (балів): 1

Варіантів відповідей:

1. мають місце, коли законом або договором взагалі не встановлено будь-якої часовий орієнтир

2. діють, тільки коли є пряма вказівка ??в законі

3. хоча і передбачені законом, але можуть бути змінені сторонами

4. характеризуються меншою точністю, проте пов'язані з будь-яким моментом чи періодом

Вірна відповідь: 2 Варіантів відповідей: 4

ПИТАННЯ N 77. Під пресекател'ние (преклюзівних) розуміють терміни, які:

Тип питання: 1. Вибір єдино правильної відповіді

Ціна питання (балів): 1

Варіантів відповідей:

1. надаються уповноваженій особі самому зажадати вчинення певних дій по

реалізації свого права безпосередньо від зобов'язаної особи

2. надаються уповноваженій суб'єкту самому реалізувати своє право

3. надаються власнику суб'єктивного права для pеализации тих можливостей, які закладені в

суб'єктивне право

4. надають уповноваженій особі строго певний час для реалізації свого права

Вірна відповідь: 4 Варіантів відповідей: 4

ПИТАННЯ N 78. Під претензійних розуміють термін, протягом якого:

Тип питання: 1. Вибір єдино правильної відповіді

Ціна питання (балів): 1

Варіантів відповідей:

1. уповноважених суб'єкт має право звертатися до зобов'язаному особі для врегулювання розбіжностей між

ними до звернення суд

2. уповноважених суб'єкт реалізує своє право в строго певний час

3. уповноважених суб'єкт має право вимагати вчинення певних дій щодо реалізації свого

права безпосередньо від зобов'язаної особи

4. володар суб'єктивного права реалізує ті можливості які закладені в суб'єктивному праві

Вірна відповідь: 1 Варіантів відповідей: 4

ПИТАННЯ N 79. Позовна давність визнається термін для:

Тип питання: 1. Вибір єдино правильної відповіді

Ціна питання (балів): 1

Варіантів відповідей:

1. розгляду спору в суді

2. захисту права за позовом особи, право якої порушено

3. подачі позову в суд у разі неналежного виконання зобов'язання

4. розшуку відповідача за позовом

Вірна відповідь: 2 Варіантів відповідей: 4

ПИТАННЯ N 80. Загальний строк позовної давності встановлено в:

Тип питання: 1. Вибір єдино правильної відповіді

Ціна питання (балів): 1

Варіантів відповідей:

1. три роки

2. один рік

3. шість місяців

4. десять років

Вірна відповідь: 1 Варіантів відповідей: 4

ПИТАННЯ N 81. Спеціальні строки позовної давності встановлюються:

Тип питання: 1. Вибір єдино правильної відповіді

Ціна питання (балів): 1

Варіантів відповідей:

1. судом

2. угодою сторін

3. на вимогу позивача або відповідача при розгляді спору в суді

4. законом

Вірна відповідь: 4 Варіантів відповідей: 4ПИТАННЯ N 50. До особистих немайнових прав, які забезпечують фізичне благополуччя | ПИТАННЯ N 89. Під похідними підставами виникнення права власності розуміють

ПИТАННЯ N 9. Норми цивільного права, що містяться в федеральних законах, повинні | ПИТАННЯ N 16. За відносин, що виникли до введення в дію акта цивільного | ПИТАННЯ N 21. Відмова громадян і юридичних осіб від здійснення належних їм суб'єктивних | ПИТАННЯ N 33. Громадянин має право займатися підприємницькою діяльністю без створення | ПИТАННЯ N 38. До юридичних осіб, щодо яких їх засновники не мають ні | ПИТАННЯ N 92. Право власності на знову створюване нерухоме майно виникає з |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати