Головна

Формації і цивілізації

  1. A) джерела потрібної і корисної інформації
  2. E) джерела потрібної і корисної інформації 1 сторінка
  3. E) джерела потрібної і корисної інформації 2 сторінка
  4. E) джерела потрібної і корисної інформації 3 сторінка
  5. E) джерела потрібної і корисної інформації 4 сторінка
  6. I. Основні поняття УПРАВЛІННЯ ТА АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ
  7. II. Основні методи збору соціологічної інформації, їх коротка характеристика.

Поняття «цивілізація» утвердилось в європейській науці в епоху просвітництва і з того часу набуло такої ж багатозначності, як і поняття «культура». У найзагальнішому вигляді поняття «цивілізація» можна визначити як соціокультурну систему, що забезпечує високу ступінь диференціації життєдіяльності відповідно до потреб складного, розвиненого суспільства.

Цивілізаційний підхід до вирішення питання про співвідношення держави і соціально-економічного ладу виходить з прагнення покінчити з абсолютизацією матеріально-економічного начала, з погляду на державу з позицій впливу на нього, перш за все духовно-моральних і культурних чинників суспільного розвитку. На відміну від формаційної теорії, що обгрунтовує наявність детермінації держави економічними причинами, цивілізаційна теорія доводить поряд з нею і існування детермінації духовними факторами, які можуть блокувати, або заохочувати розвиток держави. Але було б невірним в характеристиці і розумінні держави стояти на позиціях визнання рівноправності двох підходів, або уявлень, що цивілізаційний вплив на розвиток держави, здійснюється в рамках формаційного, базисно-надбудовних і соціально-економічного підходу.

Кожна держава стає полем боротьби двох видів впливу на нього: формаційного і цивілізаційного. Яка з них переможе, сказати заздалегідь не можна. Саме з цим пов'язана багатоваріантність розвитку в державній та інших сферах суспільного життя.

Формаційний підхід - дослідження стану і розвитку суспільства, закономірностей зміни історичних типів держав з точки зору якісних змін в економічному базисі суспільства, його виробничих відносинах і класовій структурі. З позицій формаційної теорії, як вона традиційно трактувалася в вітчизняної марскістско-ленінської теорії держави, тип держави визначається тим, якого класу воно служить, а значить, якого економічного базису. Тобто тип держави - це тісно взаємопов'язані його риси держави, відповідні певної класову структуру суспільства, яка обумовлена ??економічним базисом.

Цивілізаційний підхід - дослідження стану і розвитку суспільства, закономірностей зміни історичних типів держав з точки зору якісних змін в соціокультурному середовищі суспільства, в духовній культурі народу, його релігії і моралі. У розвитку цивілізації проходять кілька етапів. Перший - локальні цивілізації, кожна з яких має сукупність взаємопов'язаних соціальних інститутів, включаючи державу (давньоєгипетська, китайська, західноєвропейська, индская, Егейського та ін.). Другий - особливі цивілізації (індійська, китайська, західно-європейська, східно-європейська, ісламська та ін.) З відповідними типами держав. І, нарешті, третій етап - сучасна цивілізація з її державністю, яка в даний час тільки складається і для якої характерно спільне існування традиційних і сучасних соціально-політичних структур.Суспільство і природа. Проблеми екології | Суспільство і культура

Філософія і світогляд. Специфіка філософії. | Філософія Стародавнього Сходу. | Рене Декарт (1596-1650) | Френсіс Бекон (1561-1626) | французькі енциклопедисти | Іммануїл Кант (1724-1804) | Георг Гегель (1770-1831) | Карл Маркс (1818-1883). марксистська філософія | Основні риси російської філософії | Вчення про матерію і формах її існування |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати