Головна

поняття особистості

  1. I. Поняття і форми цивільно-правової відповідальності
  2. I. Поняття мистецтва і його соціальні функції. Види і жанри.
  3. I. Поняття мистецтва і його соціальні функції. Види і жанри.
  4. I. Поняття компетенції
  5. II. 1.5. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ І емоційно-Вольова СФЕРИ
  6. II. Індивід, індивідуальність. Поняття особистості, фактори її формування і розвитку.
  7. II. Злочини проти волі, честі та гідності особи

На питання, що таке особистість, соціологи і психологи відповідають по-різному, і в різноманітності їх відповідей, а почасти й в розбіжності думок з цього приводу проявляється складність самого феномена особистості. Слово особистість ( "personality") в англійській мові походить від латинського "persona".

Більшість теоретичних визначень особистості містять такі загальні положення:

У більшості визначень підкреслюється значення індивідуальності, або індивідуальних відмінностей. В особистості представлені такі особливі якості, завдяки яким дана людина відрізняється від всіх інших людей. Крім того, зрозуміти, які специфічні якості або їх комбінації диференціюють одну особу від іншої, можна тільки шляхом вивчення індивідуальних відмінностей.

Особистість - абстракція, заснована на висновках, отриманих в результаті спостереження за поведінкою людини.

Особистість характеризується в еволюційному процесі в якості суб'єкта впливу внутрішніх та зовнішніх чинників, включаючи генетичну і біологічну схильність, соціальний досвід і мінливі обставини навколишнього середовища.

Особистість як така щодо незмінна і постійна в часі і мінливих ситуаціях; вона забезпечує почуття безперервності в часі і навколишньому оточенні.

Незважаючи на перераховані вище точки дотику, визначення особистості у різних авторів істотно варіюють. Але з усього вищевикладеного можна відзначити, що особистість найчастіше визначає людину в сукупності його соціальних, придбаних якостей.

У повсякденному і науковому мові дуже часто зустрічаються, поряд з терміном "особистість", такі терміни, як "людина", "індивід", "індивідуальність". Позначають вони один і той же феномен, або між ними є якісь відмінності? Найчастіше ці слова вживаються як синоніми, але якщо підходити строго до визначення цих понять, то можна виявити істотні смислові відтінки.

Людина - поняття саме загальне, родове, провідне своє походження з моменту виділення Homo sapiens.

Індивід - це одиничний представник людського роду, конкретний носій всіх соціальних і психологічних рис людства: розуму, волі, потреб, інтересів і т.д. Поняття "індивід" в цьому випадку вживається в значенні "конкретна людина".

Особистість - цілісність соціальних властивостей людини, продукт суспільного розвитку і включення індивіда в систему соціальних відносин за допомогою активної діяльності і спілкування.

 



Розвиток особистості як одна з головних категорій педагогіки і психології | Роль середовища в розвитку особистості

Допущена до захисту | Вступ | Характеристика підліткового віку | Рушійні сили та умови розвитку особистості | Спілкування з батьками і його вплив на становлення особистості підлітка | Спілкування з однолітками і субкультура | Вплив шкільного навчання і спілкування з педагогами на розвиток особистості підлітка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати