На головну

Поняття, склад і види бухгалтерської звітності

  1. II. Складання таблиць істинності.
  2. II. Скласти схему для догляду за особами похилого віку.
  3. III рівень. Клініко-експертна комісія органу управління охороною здоров'я території, що входить, до складу суб'єкта Федерації
  4. IV. Повноваження осіб, які входять до складу комісії
  5. IV. скласти схему
  6. N Основу ТП виготовлення деталей становлять дії спрямованого формування радіотехнічних, хімічних, механічних та інших властивостей вихідного матеріалу заготовки
  7. N Під елементом будемо розуміти складову частину складної системи, яка може характеризуватися самостійними вхідними та вихідними параметрами.

Бухгалтерська звітність - єдина система даних про майнове і фінансове становище організації та про результати її господарської діяльності, що складається на основі даних бухгалтерського обліку за встановленими формами;

Річна бухгалтерська звітність складається з наступних форм:

бухгалтерський баланс - форма N 1;

звіт про прибутки і збитки - форма N 2;

звіт про власний капітал - форма N 3;

звіт про рух грошових коштів - форма N 4;

додаток до бухгалтерського балансу - форма N 5;

звіт про цільове використання отриманих коштів - форма N 6;

Пояснювальна записка;

спеціалізовані форми, встановлювані міністерствами і відомствами Російської Федерації, для організацій системи за погодженням відповідно з міністерствами фінансів Російської Федерації і республік;

підсумкова частина аудиторського висновку.

Суб'єкти малого підприємництва, які не застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності та не зобов'язані проводити аудиторську перевірку достовірності бухгалтерської звітності, можуть не подавати у складі річної бухгалтерської звітності звіти про зміни капіталу та рух грошових коштів (форми N 3, 4), Додаток до бухгалтерського балансу (форма N 5) І пояснювальну записку.

Якщо зазначені суб'єкти малого підприємництва зобов'язані проводити аудиторську перевірку достовірності бухгалтерської звітності, то вони також можуть не подавати у складі річної бухгалтерської звітності форми N 3, 4 и 5, Якщо відсутні відповідні дані.

Некомерційні організації мають право не подавати у складі річної бухгалтерської звітності звіт про рух грошових коштів (форма N 4), А також при відсутності відповідних даних - Звіт про зміни капіталу (форма N 3) І додаток до бухгалтерського балансу (форма N 5).

Проміжна бухгалтерська звітність включає:

форму N 1 "Бухгалтерський баланс";

форму N 2 "Звіт про прибутки і збитки".

Крім зазначених форм, у складі проміжної бухгалтерської звітності організації можуть представляти інші звітні форми (звіт про рух грошових коштів та ін.), А також пояснювальну записку, що входять до складу річної звітності.

Громадські організації (об'єднання), які не здійснюють підприємницьку діяльність і не мають, крім вибулого майна, оборотів з продажу товарів (робіт, послуг), проміжну бухгалтерську звітність не складають. Зазначені організації у складі річної бухгалтерської звітності не подають звіти про зміни капіталу та про рух грошових коштів (форми N 3 и 4), Додаток до бухгалтерського балансу (форма N 5) І пояснювальну записку.

 облікові регістри | Внесення виправлень в облікові документи та звітність

організація документообігу | призначення інвентаризації | Законодавче та нормативне регулювання бухгалтерського обліку | Принципи та основні завдання бухгалтерського обліку | Поняття бухгалтерського обліку та користувачі бухгалтерської інформації. | Класифікація бухгалтерських документів | Порядок і строки подання бухгалтерської звітності | Сутність і будова бухгалтерського балансу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати