Головна

Порядок виконання роботи

  1. FDDI. Кадр. Процедури управління доступом до кільця і ??ініціалізації роботи кільця.
  2. I Загальна характеристика роботи
  3. I. Завдання для самостійної роботи
  4. I. Кваліфікаційні вимоги до виконання курсової роботи
  5. I. Методичні вказівки для виконання контрольних робіт
  6. I. Загальна характеристика роботи 1 сторінка
  7. I. Загальна характеристика роботи 2 сторінка

Створіть новий проект консольного застосування Delphi і збережіть його файли в папку Ivanov-7 під ім'ям Ivanov7.

Вставте текстовий файл в проект (команда меню «File / New / Other ...»). Виберіть на вкладці «New» тип, що вставляється «Text».

В результаті текстовий файл File1.txt буде вставлений в проект і відкритий у вікні редактора.

Збережіть файл під ім'ям Ivanov7.txt (Команда меню «File | Save As ...»)

Внесіть в новий файл Ivanov7.txt дані завдання:

Збережіть зміни файлу (команда меню «File | Save»).

Відредагуйте текст головної програми.

program Ivanov7;

{$ APPTYPE CONSOLE}

uses

SysUtils;

Const

MaxDim = 10;// Максимальний розмір матриці

Type

arr = array [1 .. MaxDim, 1 .. MaxDim] of integer;// Тип arr для масиву А

Var

A: arr;// Масив А

R: integer;// різницю

Amax: integer;// Максимальний елемент

Amin: integer;// Мінімальний елемент

i, j: integer;// Лічильники по рядках, стовпцях

m: integer;// Розмір квадратної матриці

fi, fo: text;// Файлові змінні

// --- ---

// Опис процедури читання масиву з файлу

// F, a1, MaxD, m1 - формальні параметри

//

// Початкові дані:

// F - файл вихідних даних,

// MaxD - максимальна розмірність масиву a1

//

// Результат:

// Заповнений масив a1 і його реальний розмір - m1

// --- ---

Procedure ReadFromFile (var f: text; var A1: arr; MaxD: integer; var m1: integer);

Var

// Лічильники по рядках, стовпцях - локальні змінні

i, j: integer;

Begin

Readln (f, m1);// Читання розміру матриці з першого рядка файлу

if m1> MaxD then// Перевірка розміру матриці

Begin

m1: = MaxD;

Writeln ( 'Матриця з файлу урізана до розміру масиву');

End;

for i: = 1 to m1 do // Читання з файлу матриці А

Begin

for j: = 1 to m1 do Read (f, A1 [i, j]);

Readln (f);// Переклад покажчика файлу на новий рядок

End;

End;

// --- ---

// Опис процедури знаходження мінімального і

// Максимального елементів мас-сива

//

// Вихідні дані: масив a1 і його реальний розмір - m1.

// Результат: min, max - мінімальний і максимальний його елементи.

// --- ---

Procedure MaxMin (a1: arr; m1: word; var min, max: integer);

Var

// Лічильники по рядках, стовпцях - локальні змінні

i, j: word;

Begin

min: = a1 [1,1];// Початкові установки

max: = a1 [1,1];

// Пошук мінімального і максимального елементів:

for i: = 1 to m1 do

for j: = 1 to m1 do

Begin

if a1 [i, j]

if a1 [i, j]> max then max: = a1 [i, j];

End;

End;

// --- ---

// Опис процедури виведення результату в файл і на екран

//

// Початкові дані:

// F - файл для збереження результату,

// Min, max, R - виведені в файл і на екран дані.

// Результат - виведення результатів програми в файл і на екран

// --- ---

Procedure SaveToFile (var f: text; min, max, R: integer);

Begin

Writeln (f, 'Amax =', Amax, 'Amin =', Amin, 'Raznost =', R);

Writeln ( 'Amax =', Amax, 'Amin =', Amin, 'Raznost =', R);

End;

begin

// Файловою змінної fi призначається файл Ivanov7.txt

AssignFile (fi, 'Ivanov7.txt');

Reset (fi);// Текстовий файл відкривається для читання

// Читання даних з файлу fi;

// A, MaxDim, m - фактичні параметриВикористання параметрів для обміну даними | SaveToFile (fo, Amin, Amax, R);

Лабораторна робота № 7 | теоретичні відомості | Використання глобальних змінних для обміну даними |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати