На головну

завдання 2

  1. III ситуаційні задачі ПО ЗАГАЛЬНОЇ ГІСТОЛОГІЇ
  2. III. практична задача
  3. O Завдання секретаря - ведення документації, вирішення організаційних задач.
  4. Боротьба з тероризмом - спільне завдання
  5. У даній ситуації завданнями кадрового менеджменту є наступні.
  6. Зовнішня компонентна структура навчальної діяльності (мотивація і навчальне завдання).
  7. Питання 2: Завдання та методи роботи жіночої консультації.

1. Заданий масив А (m, n). Сформувати масив В з найменших елементів кожного рядка масиву А:

2. Дано масив В (m, n). Сформувати масив С (n) з сум елементів кожного стовпця В:

3. У масиві Е (m, n) поміняти місцями елементи i-й і k-й рядків:

4. У масиві Р (m, n) все елементи розділити на максимальний елемент k-го стовпця:

5. Заданий масив А (m, n). Сформувати масив С з елементів парних стовпців і масив В з елементів непарних рядків масиву А:

6. Дан цілочисельний масив О (m, n). Сформувати одномірні масиви В і С, що містять, відповідно, парні і непарні елементи масиву А:

7. Сформувати масив В з творів елементів стовпців масиву Z:

8. Сформувати масив Т з сум елементів, розташованих в рядках з негативними елементами на головній діагоналі вихідного масиву Z:

9. Сформувати масив NS з номерів рядків масиву R, в яких є повторювані значення:

10. У масиві Q (m, n) замінити негативні елементи номером стовпця, в якому вони знаходяться:

11. Сформувати масив В з елементів масиву А, менших Е:

12. Сформувати масив В з елементів, розташованих нижче головної діагоналі вихідного масиву К:

13. У масиві V (n, n) елементи рядка, що містить найбільший елемент, замінити на s:

14. Перетворити масив H (n, n), розділивши всі елементи на максимальний елемент К-го стовпця:

15. Знайти різницю R між максимальним і мінімальним елементами масиву W:

16. Заданий масив A (m, n). Сформувати масив B з позитивних елементів масиву A:

 , M = 2, n = 3.

17. Перетворити масив G (m, n), поміняв місцями елементи К-го і (К + 1) -го стовпців:

18. До негативних елементів масиву D (m, n) додати S, а з позитивних відняти X:

19. У масиві F (n, m) замінити всі позитивні елементи їх квадратами, а негативні - їх кубами:

20. Сформувати масив В з відносин елементів N і S стовпців масиву:

21. Сформувати масив R з номерів рядків масиву Y (m, n), в яких знаходяться максимальні елементи кожного стовпця:

22. Сформувати масив До з позитивних відносин елементів n-го і s-го стовпців масиву

23. Сформувати одновимірний масив В з елементів масиву А (n, n), які за величиною більше, ніж С:

24. Елементи масиву S (m, m) розділити на суму елементів, розташованих на головній діагоналі:

25. Перетворити масив А (m, n), помноживши його елементи на суму відповідних їм індексів:

26. Сформувати масив В з елементів головної діагоналі і масив С з елементів додаткової діагоналі вихідного масиву А:

27. Визначити суму S елементів масиву А (n, n), розташованих нижче головної діагоналі, і твір Р елементів масиву А (n, n), розташованих вище головної діагоналі:

28. Перетворити масив К (m, m), замінивши всі елементи, великі А, максимальним елементом масиву К, а елементи, менші В, - мінімальним його елементом:

29. Визначити масив В з творів елементів рядків вихідного масиву K:

30. Знайти різницю R між максимальним і мінімальним елементами масиву Y:завдання 1 | Лабораторна робота № 7

Постановка задачі | теоретичні відомості | Порядок виконання роботи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати