Головна

Тема 10. Діалог. Аргументація в процесі ведення діалогу

  1. E) проведення принципу націоналізму в державному устрої
  2. I. Загальні відомості
  3. I. Загальні відомості
  4. I. Загальні відомості
  5. I. Загальні відомості про гідрології ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ, ХІМІЧНИХ І ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТІ ПРИРОДНИХ ВОД
  6. I. Загальні відомості про системах і ЕЛЕМЕНТАХ АВТОМАТИКИ
  7. I. Порядок проведення профілактичних медичних оглядів

Загальна характеристика діалогу. Природа і види діалогу. Структура діалогу. Питання та відповіді. Аргументація як логіко-комунікативна процедура. Вимоги до ведення діалогу. Суперечка і дискусія як форми діалогу. Основні логічні вимоги до ведення суперечки і дискусії. Коректні і некоректні способи ведення суперечки. Загальна характеристика тексту. Логічна структура тексту. Глибина і точність розуміння тексту. Робота над складанням тексту. Текст і його роль в системі засобів масової інформації.

практичний розділ

Тема 1. Предмет і значення логіки

1. Визначення предмета логіки.

2. Мислення і мова.

3. Етапи розвитку логіки.

4. Значення логіки.

Тема 2. Закони логіки

1. Закони традиційної логіки.

2. Розуміння законів мислення в математичній логіці.

Тема 3. Поняття, його вигляд і структура

1. Визначення поняття.

2. Обсяг і зміст поняття.

3. Відносини між поняттями.

4. Операції над поняттями.

Тема 4. Судження і його роль в процесі логічного мислення

1. Просте судження. Логічний квадрат.

2. Складні судження. Таблиці істинності.

3. Відносини між складними висловлюваннями.

4. Інші види висловлювань.

Тема 5. Безпосередні умовиводи

1. Загальна характеристика умовиводу. Дедукція і індукція.

2. Перетворення і звернення.

3. Протиставлення предикату.Вступ | теми рефератів

Методичні рекомендації до курсу | Який логічний закон виражає вимогу ясності | В якому випадку логічна характеристика поняття дана | Який метод наукової індукції застосований для отримання | Який метод наукової індукції застосований в наступному | В) Знайдіть поняття, які перебували б у відносинах, зафіксованих круговими схемами. | судження | Простий категоричний силогізм | Навчально-методичне та інформаційне забезпечення дисципліни |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати