Головна

ПРЕДМЕТ лісознавства, ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ.

  1. B) Функція організації та обслуговування предметної діяльності
  2. E) & предметна, персональна, територіальна, по зв'язку справ
  3. I Предмет договору
  4. I. Поняття, предмет, метод та система трудового права України
  5. I. Предмет історії
  6. II. 1.1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ПСИХОЛОГІЇ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІТЕЙ
  7. II. Предмет і метод банківського права. Банківські правовідносини.

Кількісні та якісні оцінки і параметри біологічних і фізичних особливостей будови і продуктивності насадження в межах займаної ним території (походження, форма, склад, середня висота, середній діаметр, вік, клас бонітету, повнота, запас деревини, клас товарності лісового насадження, підріст, підлісок , тип лісу і ін.).

Первинні таксаційні параметри. Параметр - це показник, що характеризує систему. Деревостой природного походження є найбільш цілісною системною за структурою і зв'язків між деревами, ніж засмучений проміжними рубками дерев деревостани. Ще менш цілісної є лісове насадження, тобто деревостани штучного походження. Тому факторний аналіз цілком може стати методом екологічної, лесоводственной, технологічної (лісогосподарської та заготовки лісоматеріалів) та навіть еколого-економічної оцінки лісу по безлічі знаходяться в ньому деревостанів (таксаційних виділів). Всі фізично виміряні параметри дерев можуть стати первинними. Вторинними (похідними) факторами стають розрахункові показники (питомі, відносні, рангові та ін.). Для аналізу прийняті три первинних параметра і один полурасчетний показник по 202 модельним деревах сосни на одній пробної пощади: A - вік 202 дерев сосни в момент проведення вимірювань, років; - Діаметр стовбура в корі у модельних дерев на висоті 1,3 м, см; HC - Висота стовбура від пня по вимірах на землі, м; VK - Обсяг стовбура дерева від пня в корі, м3. Обсяг стовбура дерева є частково розрахунковим параметром. Однак із застосуванням сучасних способів випробувань зростаючих дерев [6] на особливо охоронюваних територіях з'являться геодезичні способи вимірювання розмірів, кривизни і обсягів стовбура. При цьому виявлені по модельним деревах біотехнічні закономірності по конструкції будуть дійсними і для інших деревостанів, причому, як виявилося [4, 5], незалежно від породи і віку дерев. Тому актуальним для лісової таксації є проведення технічних і одночасно з ними екологічних вимірювань. Однак для такого розширеного розуміння функцій лісової таксації необхідно виявлення статістіческ5іх моделей по минулим статистичними даними, в нашому випадку за первинними журнальним даними експедицій СібНІІЛХЕ під керівництвом П. М. Верхунова.

ПРЕДМЕТ лісознавства, ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ.

Наука про ліс, його формуванні, складі і біологічні особливості деревних порід, типах деревостанів, зв'язку з середовищем, методи відновлення та догляду. Л. розглядає питання біології лісу та складових його лісових угруповань, екології (взаємозв'язку між лісом і кліматом, грунтом і біотіч. Факторами), вивчає закономірності у відновленні і формуванні лісу, процеси зміни деревних порід і ін. Компонентів лісу (підліску, напочвенного покриву і пр.), типи лісу і їх зміни в просторі і в часі, охоплює природу лісу в цілому. Методологія Л. зводиться до вивчення лісу як природного єдності, заснованого на взаємозв'язках, що відбуваються всередині лісу, а також між лісом і зовн. середовищем. У зв'язку з цим ліс розглядається як найважливіша складова частина біосфери, в розвитку, динаміці, в переходах від кількостей, змін до якісних, в спадкоємності разл. етапів розвитку лісу. Л. розкриває разл. тенденції в біол. процесах в лісі, орієнтує лесохоз. практику на розв'язання суперечностей, що проявляються в різних формах в життя лісу, дозволяє, за словами Морозова, перетворити «закони життя лісу в принципи доброго господарства». Предметом Л. є природа не тільки пралісу або лісу, мало порушеного діяльністю людини, а й сильно зміненого ім. При цьому суч. Л. враховує посилення впливу людини на ліс і зросле значення лісу для людини. Значить, внесок в розвиток Л. внесли також учені Р. М. Висоцький, Л. А. Іванов, М. Є. Ткаченко, Н. В. Третьяков, А. В. Тюрін, П. С. Погребняк та ін., Їх учні, а також наступні покоління дослідників. Висоцький розробляв вчення про лісовий пертіненціі, гл. обр. про вплив лісу на клімат і ґрунт. Широко відомий його крилатий тезу «Ліс висушує рівнини і зволожує гори», який отримав згодом певні уточнення. Іванов, будучи великим ученим в галузі фізіології рослин, велику увагу приділяв фізіології деревних порід, особливо їх відношенню до світла і вологи, фотосінтетіч. ролі лісу. Ткаченко вніс цінний внесок у вивчення ролі лісу в грунтоутворенні, сприяв розширенню досліджень водоохоронних лісів. Третьяков і Тюрін встановили важливі природні закономірності в будові деревостанів, виражені в строгих математичних. формулах. Сукачов, Погребняк і їх школи розробляли лісову типологію, розвиваючи різні аспекти вчення Морозова про типи насаджень.

 Таксаційних показників НАСАЖДЕНИЯ (деревостану, дерева) | Лісознавства ЯК ВЧЕННЯ ПРО ПРИРОДУ ЛІСУ.

ПРИРОДНИЙ ВІДБІР | КОМПОНЕНТИ лісовимфітоценозів. | МОРФОЛОГІЯ ЛІСУ | пологом лісу | ЛІСОВИЙ біоценозу | ЛІС-ЯВИЩЕ ГЕОГРАФІЧНЕ. | ФАКТОРИ ЛЕСООБРАЗОВАНІЯ | ЛІС І ДКР. середа | ПЕРВІЧНОДЕЙСТВУЮЩІЕ ТА КОМПЛЕКСНІ ЕКОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ | СВІТЛО І Плодоношення ДЕРЕВ. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати