Головна

Короткі методичні вказівки для роботи на практичних заняттях.

  1. FDDI. Кадр. Процедури управління доступом до кільця і ??ініціалізації роботи кільця.
  2. I Загальна характеристика роботи
  3. I. Завдання для самостійної роботи
  4. I. Кваліфікаційні вимоги до виконання курсової роботи
  5. I. Методичні вказівки для виконання контрольних робіт
  6. I. Методичні вказівки з підготовки
  7. I. Загальна характеристика роботи 1 сторінка

На початку заняття проводиться перевірка рівня підготовки студентів з даної теми.

Самостійна робота складається з вивчення морфології і ультраструктури риккетсий, хламідій і мікоплазм по кольоровим таблицями.

Студенти переглядають пофарбовані демонстраційні препарати в імерсійному мікроскопі, замальовують їх в протокол, вказуючи латинська назва мікроорганізму і метод забарвлення.

В кінці заняття проводиться тестовий контроль і аналіз самостійно-котельної роботи кожного студента.

Технологічна карта проведення практичного заняття:

 №пп  етапи  Час в хв.  Засоби навчання  устаткування  Місце проведення
 Перевірка і корекція вихідного рівня підготовки до заняття  35 '  Тестові завдання вихідного рівня  Таблиці, атлас, малюнки  НАВЧАЛЬНА КІМНАТА
 Самостійна робота  20 '  Графи логічної структури  Іммерсійний мікроскоп; мікропрепарати з культу-ри мікоплазм, пофарбований-них за Романовським-Гімзою; микропрепарат з матеріалу, що містить рикетсії, пофарбований по Здродовського; оксіфіль-ні включення елементарні-них тілець C.trachomatis в цитоплазмі епітеліоцитів уретри. Забарвлення по Рома-ського-Гімзою.
 Самоперевірка і корекція засвоєного матеріалу  15 '  Цільові навчальні завдання  
 тестовий контроль  15 '  тести  
 Аналіз результа-тов роботи      

Цільові навчальні завдання до теми: «МОРФОЛОГІЯ рикетсією, хламідії і мікоплазми»

1. З плевральної рідини хворого на атипову пневмонію виділено збудник, який відрізняється поліморфізмом, забарвлюється за Романовським-Гімзою. Який з перерахованих мікроорганізмів, найімовірніше, викликав атипову пневмонію.

А. Mycoplasma pneumoniae B. Mycoplasma artrrhitidis

C. Mycoplasma orale D. C.trachomatis

E. Rickettsia prowazekii

2. У шкірно-венерологічний диспансер поступив хворий з діагнозом «негонококовий уретрит». Який з перерахованих мікроорганізмів є збудником даного захворювання.

А. Ureaplasma urealyticum B. Mycoplasma pneumoniae

C. Mycoplasma artrrhitidis D. Mycoplasma orale

E. Mycoplasma fermentans

3. В мазку-соскобе з уретри хворого при фарбуванні за Романовським-Гімзою виявлені включення у вигляді шапочки поблизу ядра. Який з перерахованих збудників може викликати подібні освіти в клітинах призматичного епітелію уретри.

A. Chlamydia trachomatis B. Chlamydia pneumoniae

C. Chlamydia psittaci D. Ureaplasma urealyticum

E. Trihomonas vaginalis

4. Через 5 днів після купання в басейні у купальника виявили забо-левание очей, що виражається потовщенням кон'юнктиви і яскраво-червоним забарвленням нижнього склепіння. У мазку, приготовленому з виділень кон'-нктіви очі, виявили включення в уражених клітинах. Який збудник викликав у купальника кон'юнктивіт із включеннями.

A. Chlamydia trachomatis B. Chlamydia pneumoniae

C. Стафілокок D. Гонококк Е. Аденовіруси

5. У працівників зоопарку, які доглядають за папугами, виникла атипич-ва пневмонія. Який збудник став причиною даного захворювання.

A. Chlamydia psittaci B. Mycoplasma pneumoniae

C. Chlamydia trachomatis D. Ureaplasma urealyticum

E. Mycoplasma hominis

6. У водія далеких рейсів лікар запідозрив висипний тиф і взяв кров для лабораторної діагностики висипного тифу. Як називається збудник висипного тифу.

A. Treponema pallidum B. Borrelia recurrentisсімейство Mycoplasmaceae | А. Риккетсии

Методичні вказівки для студентів до практичного заняття № 6. | Мета: Вивчення морфології патогенних найпростіших в препаратах з патологічного матеріалу. | Технологічна карта проведення практичного заняття. | Мета: Вивчити морфологію і методи виявлення рикетсій, хламідій і мікоплазм. | сімейство Chlamydiaceae | Змістовний модуль 2. Морфологія і структура прокаріотів, паразит-тичних одноклітинних еукаріотів і вірусів. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати