Головна

сімейство Mycoplasmaceae

  1. сімейство Chlamydiaceae
  2. Сімейство Microsoft Windows.
  3. Сімейство Виноградові - Vitасеае
  4. Сімейство мікроконтролерів PIC16C5X
  5. Сімейство мікроконтролерів PIC16C5X
  6. Сімейство мікроконтролерів PIC16C6X

рід Mycoplasma рід Ureaplasma

M.buccale Ureaplasma urealyticum

M.fermentans

M.hominis

M.pneumoniae

M.genitalium

M.orale

M.salivarum

Для людини патогенні M.pneumoniae, M.hominis, Ureaplasma urealyticum.

Конкретні цілі:

1. Звернути увагу студентів на те, що рикетсії і хламідії займають проміжне положення між бактеріями і вірусами. З бактеріями їх об'єднує ультраструктура клітини, а з вірусами внутрішньоклітинний паразитизм.

2. Вивчити ультраструктуру і морфологію рикетсій, методи їх забарвлення.

3. Вивчити морфологію хламідій і методи їх забарвлення. Описати і замалювати життєвий цикл хламідій.

4. Вивчити ультраструктуру і морфологію мікоплазм. Звернути ваги питан-ня на відсутність у них клітинної стінки. Освоїти методи забарвлення мікоплазм.

вміти:

1. Описувати пофарбовані мікропрепарати приготовані з мико-плазм.

2. мікроскопіровать, описувати та трактувати пофарбовані мікропрепаратів рати приготовані з матеріалу, де містяться рикетсії, цито-плазматичні включення хламідій.

3. Аналізувати результати мікроскопічного дослідження ма-ла, де містяться рикетсії, хламідії, мікоплазми.

Теоретичні питання:

1. Таксономія риккетсий.

2. Морфологія рикетсій, їх класифікація за формою.

3. Методи забарвлення риккетсий

4. Представники риккетсий, патогенні для людини.

5. Таксономія хламідій, їх класифікація, патогенні представники.

6. Біологічна особливість хламідій. Основні стадії життєвого циклу хламідій.

7. Морфологія хламідій, ретикулярні тільця, елементарні тільця.

8. Методи виявлення цитоплазматичних включень хламідій. Практичне використання тілець-включень.

9. Таксономія мікоплазм. Класифікація, патогенні представники.

10. Ультраструктура і морфологія мікоплазм.

11. Методи забарвлення мікоплазм.

12. Представники мікоплазм патогенні для людини.

Практична робота, яка виконується на занятті:

1. мікроскопіровать демонстраційний препарат, приготований з чистої культури мікоплазм і пофарбований за Романовським-Гімзою.

2. мікроскопіровать пофарбовані по Здродовського і Романовським-Гімзою мазки з матеріалу, що містить рикетсії.

3. мікроскопіровать мазок, приготований з зіскрібка уретри і пофарбований за Романовським-Гімзою, з метою виявлення включень в цитоплазмі клітин епітелію уретри.

4. Замалювати демонстраційні препарати в протокол.

5. Замалювати в протокол життєвого циклу хламідій.

6. Оформити протокол.

література:

1. Коротяев А. І., Бабічев С.А. Медична мікробіологія, імунологія та вірусологія. - Санкт-Петербург «Спеціальна література», 1998.-579с.

2. Воробйов А. В., Биков А. С., Пашков Є. П., Рибаков А. М. Мікро-біологія.- М .: Медицина, 1998.- 336с.

3. Медична мікробіологія / За редакцією В. І. Покровского.- М .: ГЕОТАФ-МЕД, 2001. 768с.

4. Конспект лекції.



сімейство Chlamydiaceae | Короткі методичні вказівки для роботи на практичних заняттях.

Методичні вказівки для студентів до практичного заняття № 6. | Мета: Вивчення морфології патогенних найпростіших в препаратах з патологічного матеріалу. | Технологічна карта проведення практичного заняття. | Мета: Вивчити морфологію і методи виявлення рикетсій, хламідій і мікоплазм. | А. Риккетсии | Змістовний модуль 2. Морфологія і структура прокаріотів, паразит-тичних одноклітинних еукаріотів і вірусів. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати