Головна

Технологічна карта проведення практичного заняття.

  1. E) проведення принципу націоналізму в державному устрої
  2. I. Порядок проведення профілактичних медичних оглядів
  3. II. Порядок проведення профілактичних заходів щодо попередження захворювань опорно-рухового апарату
  4. III. Порядок проведення профілактичних заходів з оздоровлення учнів, які перенесли гострі респіраторні вірусні інфекції
  5. O немає традиції проведення таких досліджень і мало професіоналів, всі експерти знають один одного і їх дуже мало.
  6. PR-заходи, їх види та способи проведення
  7. Аудит проведення Факторингових операції.
 № п / п  етапи  Час в хв  способи навчання  оснащення  Місце проведення
 Перевірка і корекція вихідного рівня підготовки до заняття  Тестові завдання вихідного рівня  Таблиці, атлас  Учеб ная комна та
 Самостійна робота  Граф логічної структури  Іммерсійний мікроскоп, препарати патогенних найпростіших, пофарбовані за Романовським-Гімзою
 Самостійна перевірка і корекція освоєння матеріалу  Цільові навчальні завдання  
 тестовий контроль  тести  
 Аналіз результатів роботи    

Цільові навчальні завдання до теми «МОРФОЛОГІЯ НАЙПРОСТІШИХ»:

1. У вагітної в мазках крові при мікроскопії були виявлені токсоплазми. Які з перерахованих нижче морфологічних ознак має цей збудник в мазках, пофарбованих за Романовським-Гімзою?

A. Округлі клітини з рубіновим ядром, блакитний цитоплазмой, червоними 5 джгутиками і аксостіль, і ундулирующей мембраною.

B. Подовжені клітини з 1 джгутиком, 1 ядром і ундулирующей мембраною.

C. Клітини грушоподібної форми з 2 ядрами і 4 парами джгутиків.

D. Великі клітини з 1 ядром, псевдоподиями і поглиненими еритроцит-тами.

E. Клітини в формі півмісяця з 1 рубіновим ядром і блакитний цитоплазмой.

2. У хворого зі скаргами на часті рідкі випорожнення і болями в животі в баклабораторії була виділена Entamoeba histolytica. Яка з перерахованих нижче морфологічних форм характерна для цього збудника в мазках зі свіжих випорожнень?

A. Округлі клітини з 1 ядром і кінетопласт.

B. Подовжені клітини з 1 джгутиком, 1 ядром і ундулирующей мембраною.

C. Клітини грушоподібної форми з 2 ядрами і 8 джгутиками.

D. Великі клітини з 1 ядром, псевдоподиями і поглиненими еритроцит-тами.

E. Клітини в формі півмісяця з 1 ядром.

3. В клініку поступив хворий, якому було поставлено поперед-ний діагноз: малярія, викликана P.ovale. Які з перерахованих нижче морфологічних ознак має цей збудник в стадії кільця в мазках, пофарбованих за Романовським-Гімзою?

A. В збільшених еритроцитах-кільцеподібні трофозоїти і зерна Шюфф-нера

B. У збільшених овальних еритроцитах-вакуолі, облямовані блакитний ци-топлазме з рубіновими великими ядрами і великі зерна Джеймса.

C. В еритроцитах по 2-3 дрібних трофозоіти і поодинокі великі рожево-фіолетові плями Мауера.

D. У смуговидних еритроцитах по 1 кільцеподібного трофозоітов.

E. Клітини в формі півмісяця з 1 рубіновим ядром і блакитний цитоплазмой.

4. До лікаря звернувся чоловік 35 років з мокрої виразкою на правій нозі. Відомо, що пацієнт 2 тижні тому повернувся з Африки. При мікроскопічному дослідженні мазків з відокремлюваного виразки, забарвлених за Романовським-Гімзою, виявили внутрішньоклітинно розташовані дрібні клітини овальної форми без джгутиків з сірувато-блакитний цитоплазмой і червоно-фіолетовим ядром. Для якого з перерахованих нижче найпростіших характерна така морфологічна форма?


А. Plasmodium malariae

В. Leishmania tropica

С. Toxoplasma gondii

D. Trichomonas vaginalis

E. Giardia lamblia


5. При мікроскопічному дослідженні свіжих випорожнень хворого зі скаргами на рідкий стілець, здуття живота, втрату апетиту були виявлені клітини грушоподібної форми з симетрично розташованими 2 ядрами, 2 базальними тільцями, 2 парабазального тільцями, 2 нитками аксостіль і 4 парами джгутиків. Для якого з перерахованих нижче найпростіших характерна така морфологічна форма?


А. Plasmodium malariae

В. Leishmania tropica

С. Toxoplasma gondii

D. Trichomonas vaginalis

E. Giardia lamblia


6. До лікаря-інфекціоніста звернувся пацієнт зі скаргами на сонливість, втомлюваність, виснаження, лихоманку. Відомо, що він недавно був у відрядженні в Африці. При мікроскопії мазків крові, забарвлених за Романовським-Гімзою, виявлено клітини подовженої форми з 1 центральним ядром, 1 жгутиком, який відходить від задньої частини клітини, і різко вираженою ундулирующей мембраною. Для якого з перерахованих нижче найпростіших характерна така морфологічна форма?


А. Trypanosoma brucei

В. Leishmania tropica

С. Toxoplasma gondii

D. Trichomonas vaginalis

E. Giardia lamblia


7. У хворого зі скаргами на рідкий стілець, здуття живота, втрату апетиту в баклабораторії була виділена Giardia lamblia. Яка з перерахованих нижче морфологічних форм характерна для цього збудника в мазках зі свіжих випорожнень?

A. Округлі клітини з 1 ядром і кінетопласт.

B. Подовжені клітини з 1 джгутиком, 1 ядром і ундулирующей мембраною.

C. Клітини грушоподібної форми з 2 ядрами і 4 парами джгутиків.

D. Великі клітини з 1 ядром, псевдоподиями і проковтнутими еритроцит-тами.

E. Клітини в формі півмісяця з 1 ядром.

8. У хворої з клінікою вагініту в баклабораторії при мікроскопії були виявлені трихомонади. Які з перерахованих нижче морфологи-чеських ознак має цей збудник в мазках, пофарбованих за Романовським-Гімзою?

A. Округлі клітини з рубіновим ядром, блакитний цитоплазмой, червоними 5 джгутиками і аксостіль, і ундулирующей мембраною.

B. Подовжені клітини з 1 джгутиком, 1 ядром і ундулирующей мембраною.

C. Клітини грушоподібної форми з 2 ядрами і 4 парами джгутиків.

D. Великі клітини з 1 ядром, псевдоподиями і проковтнутими еритроцит-тами.

E. Клітини в формі півмісяця з 1 ядром.

9. У клініку поступив хворий, якому було поставлено поперед-ний діагноз: малярія, викликана P.vivax. Які з перерахованих нижче морфологічних ознак має цей збудник в стадії кільця в мазках, пофарбованих за Романовським-Гімзою?

A. В збільшених еритроцитах - великі центральні вакуолі, облямовані блакитний цитоплазмой з рубіново червоними ядрами, і зерна Шюффнера.

B. У збільшених овальних еритроцитах - кільцеподібні крупноядерние тро-фозоіт і великі зерна Джеймса.

C. В еритроцитах по 2-3 дрібних трофозоіти і поодинокі великі рожево-фіолетові плями Мауера.

D. У смуговидних еритроцитах по 1 кільцеподібного трофозоітов.

E. Клітини в формі півмісяця з 1 рубіновим ядром і блакитний цитоплазмой.

10. У хворого зі скаргами на сонливість, втомлюваність, виснаження, лихоманку, який недавно був у відрядженні в Африці, в баклабораторії була виділена Trypanosoma brucei. Яка з перерахованих нижче морфологічних форм характерна для цього збудника в мазках крові, пофарбованих за Романовським-Гімзою?

A. Округлі клітини з 1 ядром і кінетопласт.

B. Подовжені клітини з 1 джгутиком, 1 ядром і ундулирующей мембраною.

C. Клітини грушоподібної форми з 2 ядрами і 8 джгутиками.

D. Великі клітини з 1 ядром, псевдоподиями і проковтнутими еритроцит-тами.

E. Клітини в формі півмісяця з 1 ядром.

Алгоритм лабораторної роботи:

1. Ознайомлення з класифікацією найпростіших.

2. Вивчення морфології найпростіших за схемами, таблицями та демонстраційних-ційних препаратів.

3. Розбір схеми життєвого циклу малярійних плазмодіїв.

4. Розбір схеми життєвого циклу трипаносом, лейшманій, лямблій, три-хомонад, токсоплазм.

5. Мікроскопія і аналіз демонстраційних препаратів найпростіших.

6. Замальовка демонстраційних препаратів і схем життєвих циклів найпростіших.

7. Оформлення протоколу.


Граф логічної структури теми: «МОРФОЛОГІЯ НАЙПРОСТІШИХ»

 
 


Тип

 
 

Методичні вказівки для студентів до практичного заняття № 7Мета: Вивчення морфології патогенних найпростіших в препаратах з патологічного матеріалу. | Мета: Вивчити морфологію і методи виявлення рикетсій, хламідій і мікоплазм.

Методичні вказівки для студентів до практичного заняття № 6. | сімейство Chlamydiaceae | сімейство Mycoplasmaceae | Короткі методичні вказівки для роботи на практичних заняттях. | А. Риккетсии | Змістовний модуль 2. Морфологія і структура прокаріотів, паразит-тичних одноклітинних еукаріотів і вірусів. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати