На головну

Вплив систематичних занять фізичними вправами і спортом на організм людини.

  1. I. Філософія про сутність людини.
  2. II. ОРГАНІЗАЦІЯ практичних занять.
  3. III. Проблема сенсу життя і призначення людини.
  4. III. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ПО семестр, РОЗДІЛІВ, ТЕМ І ВИДІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ
  5. IV. ВПЛИВ ЛЮДИНИ НА кругообіг речовин у природі
  6. IV. Програма практичних занять
  7. IV. Робоча навчальна програма лекційних занять

Адаптація організму до фізичних навантажень.

З біологічної точки зору фізична підготовка являє собою процес спрямованої адаптації організму до тренувальних впливів. Навантаження, що застосовуються в процесі фізичної підготовки, виконують роль подразника, що порушує пристосувальні зміни в організмі.

Тренувальний ефект визначається спрямованістю і величиною фізіологічних і біохімічних змін, що відбуваються під впливом застосовуваних навантажень. А глибина відбуваються при цьому в організмі зрушень залежить від основних характеристик фізичного навантаження:

Певне поєднання перерахованих параметрів фізичних навантажень приводить до необхідних змін в організмі, до перебудови обміну речовини, в кінцевому підсумку до зростання тренованості.

Процес адаптації організму до дії фізичних навантажень має фазний характер. Виділяють два етапи адаптації: строковий і довгостроковий (хронічний).

Терміновий етап адаптації зводиться переважно до зміни енергетичного обміну і являє собою безпосередню відповідь організму на одноразові впливу фізичних навантажень.

При багаторазовому повторенні фізичних впливів і підсумовуванні багатьох навантажень поступово розвивається довгострокова адаптація.

У процесі довгострокової адаптації до фізичних навантажень активується синтез (засвоєння) нуклеїнових кислот і специфічних білків, в результаті чого відбувається збільшення можливостей опорно-рухового апарату.

Невеликі за обсягом фізичні навантаження не стимулюють розвиток тренованих функції і вважаються неефективними. Для досягнення більш високого тренувального ефекту необхідно виконати обсяг роботи, що перевищує величину неефективних навантажень.

Подальше нарощування обсягів фізичної роботи супроводжується, до певної межі, пропорційним збільшенням тренованих функції.

Якщо ж навантаження перевищує гранично допустимий рівень, то розвивається стан перетренованості, відбувається зрив адаптації.

 тренуванні | Елементи математичної статистики.

Лекція 2 | Основні властивості живого організму | Принципи будови та функціонування органів і систем людського організму | Функції опорно-рухового апарату, систем кровообігу, дихання, нервової та імунної системи | Обмін речовин і енергії - основа життєдіяльності організму людини |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати