Головна

Смугасто-пропускають фільтри на ІНУН

  1. Випрямлячі та згладжують фільтри
  2. Лінійні дискретні системи та цифрові фільтри
  3. Смугасто-пропускають фільтри
  4. Заклики-фільтри
  5. Згладжують Г- образні фільтри
  6. згладжує фільтр

 Схема на ІНУН, зображена на рис. 5, реалізує функцію смугасто-проникного фільтру другого порядку (11), де

 (15)

при

 . (16)

Значення опорів для схеми, наведеної на рис. 5, рівні

 (17)

де С1 і m мають довільні значення і

 . (18)

Мал. 5. Схема смугасто-проникного фільтру на ІНУН

Можна домогтися значного спрощення, якщо вибрати m = 2 або, що еквівалентно, R4 = R5. У цьому випадку рівняння (17) має вигляд

 (19)

Цей смугасто-проникний фільтр на ІНУН володіє тими ж перевагами, що і розглянуті раніше фільтри на ІНУН нижніх і верхніх частот. Він забезпечує неинвертирующий коефіцієнт посилення і може реалізовувати при невеликих коефіцієнтах посилення значення добротності Q < 10.

5. Рекомендації з розрахунку смугасто-проникного фільтру
 з многопетлевой зворотним зв'язком

Можна рекомендувати наступний порядок розрахунку смугасто-проникного фільтру другого порядку, що володіє заданою центральною частотою f0, Гц, або, рад / с, коефіцієнтом посилення ланки K і добротністю Q:

1. Вибрати номінальне значення ємності С1 (Близьке до значення 10 /f0 мкФ) і номінальне значення ємності С2, Що задовольняє умові

.

2. Обчислити опору

 (20)

Розрахунок елементів провести при наступних співвідношеннях параметрів:

r = K/Q; b = 1 /Q; g = 1. (21)

3. Вибрати номінальні значення опорів, які мають найтісніший контакт обчисленими значеннями, і реалізувати фільтр або його ланки відповідно до схеми, показаної на рис. 6.

Мал. 6. Схема смугасто-проникного фільтру з МОС

6. Рекомендації з розрахунку смугасто-проникного фільтру
 на ІНУН

Можна рекомендувати наступний порядок розрахунку смугасто-проникного фільтру другого порядку, що володіє заданою центральною частотою f0, Гц, або, рад / с, коефіцієнтом посилення ланки K і добротністю Q:

1. Вибрати номінальне значення ємності С1 (Близьке до значення 10 /f0 мкФ).

2. Обчислити опору

 (22)

Розрахунок елементів провести при наступних співвідношеннях параметрів:

r = K / Q; b = 1 /Q; g = 1. (23)

3. Вибрати номінальні значення опорів, які мають найтісніший контакт обчисленими значеннями, і реалізувати фільтр або його ланки відповідно до схеми, показаної на рис. 7.

Мал. 7. Схема смугасто-проникного фільтру на ІНУНпередавальні функції | Лекція 2
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати