Головна

АТОМ ВОДНЮ

  1. Атом водню в квант / хутро.
  2. Можливі стадії і шляхи протікання процесу катодного виділення водню. Природа водневого перенапруги на різних металах
  3. Питання № 23. галогеноводорода. Стійкість м-л. Хар-р хім зв'язків в м-лах. Асоціація м-л фтороводорода. Фізичні св-ва. Зміна температур плавлення і кипіння.
  4. Обчислення ступеня дисоціації (a) і концентрації іонів водню в розчинах слабких електролітів
  5. иодоводорода;
  6. Іонна і ковалентний зв'язок. Молекула водню. обмінний інтеграл

Квантовомеханічний опис станів атомів і молекул за допомогою рівняння Шредінгера є досить складним завданням. Найбільш просто вона вирішується для водородоподобних атомів, електронна оболонка яких містить тільки один електрон: водень, одноразово іонізований гелій, дворазово іонізований літій і т. Д.

 Атом водню складається з одного протона і одного електрона. Оскільки маса протона багаторазово більше маси електрона, то можна вважати, що електрон знаходиться в електричному потенційному полі ядра і його потенційна енергія

 (22)

Графічно U = f (r) має вигляд потенци-альної ями з гіперболічними стінка-ми і без дна. Рівняння Шредінгера (13) набуде вигляду:

 (23)

Рішення цього рівняння виходить за рамки наших можливостей. З цієї причини обмежимося описом результатів цього рішення.

Відзначимо, перш за все, що тому це просторова задача, торішення можна представити у вигляді трьох функцій, кожна з яких залежить тільки від однієї змінної - х, y або z. Кожна з них являє собою дискретний набір рішень виду (20), За який відповідає певний набір цілих чисел, які називаються квантовими. Тут проявляється головна особливість квантово-механічних систем - дискретність фізичних величин, що визначають їх стан. По-друге, функції, що задовольняють вимогам однозначності, кінцівки і безперервності, і, що є рішеннями рівняння (23), існують тільки в тому випадку, якщо власні значення енергії електрона в атомі рівні:

 , (24)

де n - головне квантове число (n = 1, 2, 3, 4 ...), яке визначає рівні повної енергії електрона.

З рішення рівняння Шредінгера випливає також, що орбітальний момент імпульсу електрона теж квантуется.ЕЛЕКТРОН У ПОТЕНЦІЙНОЇ ЯМІ | Магнітне квантове число - ml визначає значення проекцій моменту імпульсу Le на будь-який обраний напрям Z.

Лекція №14 | Хвилі де Бройля | Хвильові властивості частинок можна використовувати не тільки для структурного дифракційного аналізу, але і для отримання збільшених зображень предмета. | СПІВВІДНОШЕННЯ невизначеності | ХВИЛЬОВА ФУНКЦИЯ | рівняння Шредінгера | ПРАВИЛА ЗАПОВНЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РІВНІВ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати