Головна

Тема 6. Підсудність. Підготовче провадження

  1. Валютна інтеграція. Спільна валютна політика та запровадження євро
  2. Впровадження Болонського процесу у вищих навчальних закладах України
  3. Впровадження радянської державності і соціалістичної законності в Україні (1917-1920 рр.).
  4. Впровадження результатів наукових досліджень
  5. Забезпечення кримінального провадження
  6. Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
  7. Запровадження у великокнязівських володіннях феодальних господарств - фільварків та їх зв'язок з ринком

1. Поняття і види підсудності кримінальних справ судам першої інстанції.

2. Територіяльна підсудність.

3. Інстанційна підсудність.

4. Направлення кримінального провадження з одного суду до іншого.

5. Поняття, значення стадії підготовчого судового провадження.

6. Порядок підготовчого судового засідання, суб'єкти, які беруть у ньому участь.

7. Питання, які вирішуються у підготовчому судовому засіданні. Рішення, що приймаються судом у підготовчому судовому засіданні.

8. Характеристика рішення про затвердження угоди; ухвали про відмову в затвердженні угоди та повернення кримінального провадження прокурору для продовження досудового розслідування; ухвали про закриття провадження; ухвали про повернення обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурору; подання про направлення обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру для визначення підсудності; ухвали про призначення судового розгляду.

Перелік нормативно-правових джерел та наукової літератури:

1. Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ "Про порядок здійснення підготовчого судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України" від 03.10.2012 р.

2. Крет Г. Новели інституту закриття кримінальної справи за проектом нового КПК України // Правова система України: сучасний стан та актуальні проблеми [текст]: збірник матеріалів першої міжрегіональної науково-практичної конференції, (Івано-Франківськ, 4-5 травня 2012 року). - Івано-Франківськ: Голіней О. М., 2012.

3. Луцык В. В. - Реформирование института возвращения уголовного дела прокурору в уголовном процессе Украины: res est misera ubi jus est vagum et incertum // Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2012» / Отв. ред. А. И. Андреев, А. В. Андриянов, Е. А. Антипов, К. К. Андреев, М. В. Чистякова. [Электронный ресурс] - М.: МАКС Пресс, 2012. - 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. - Систем. требования: ПК с процессором 486+; Windows 95; дисковод DVD-ROM; Adobe Acrobat Reader. // Режим доступа: http://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2012/1971/17296_d0f6.pdf

4. Сиза Н. П. Підстави та порядок направлення кримінального провадження з одного суду до іншого// Часопис цивільного і кримінального судочинства. - 2013. - №1 (10).

5. Кобернюк В. М. Взаємодія суду, прокурора та інших учасників кримінального провадження при прийнятті рішення про закриття кримінального провадження зі звільненням обвинуваченого від кримінальної відповідальності // Часопис Академії адвокатури України 2012. - №4 (17) // http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2012-4/12kvmvkv.pdf

6. Ігнатюк О. В. Сутність підготовчого судового провадження в кримінальному процесі України // Науковий вісник Ужгородського національного університету. - Серія право. - 2012. - Вип. 20. - Ч. ІІ. - Т. 3.Тема 5. Досудове розслідування | Тема 7. Судовий розгляд

Доц. Д. В. Шилін | Тема 1. Поняття, завдання|задачі|, основні інститути кримінального|карного| процесу. Засади кримінального провадження. | Заняття 1. | Заняття 2. | Заняття 1. | Заняття 2. | Тема 8. Перегляд судових рішень в апеляційному порядку | Тема 9. Виконання судових рішень у кримінальних справах. Перегляд судових рішень в касаційному порядку. | Тема 11. Кримінальне провадження на підставі угод. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати