Головна

Заняття 2.

  1. V. Зміст теми заняття
  2. V. Зміст теми заняття
  3. V. Зміст теми заняття
  4. V. ЗМІСТ ТЕМИ ЗАНЯТТЯ.
  5. VІ Матеріали методичного забезпечення заняття
  6. VІІ Матеріали методичного забезпечення заняття
  7. VІІ Матеріали методичного забезпечення заняття

1. Потерпілий, його права та обов'язки. Представник потерпілого. Законний представник потерпілого.

2. Кримінально-процесуальний статус підозрюваного, обвинуваченого (підсудного), виправданого, засудженого.

3. Законний представник підозрюваного, обвинуваченого, його кримінально-процесуальний статус.

4. Захисник як учасник кримінального провадження. Особи, які можуть бути захисниками. Обов'язкова участь захисника. Права та обов'язки захисника. Залучення захисника. Відмова від захисника або його заміна.

5. Інші учасники кримінального провадження: загальна характеристика.

6. Види відшкодування (компенсації) шкоди у кримінальному провадженні. Цивільний позов у кримінальному провадженні.

Перелік нормативно-правових джерел та наукової літератури:

1. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 р.

2. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 02.06.2012 р. (із змінами та доповненнями від 13.04.2012 р.)

3. Кухнюк Д. Право обвинуваченого на захист у проекті нового КПК саме потребує захисту // Закон і бізнес. - 2012. - №12. - С. 5.

4. Яковенко С.І. Адвокатське розслідування в умовах реформування кримінально - процесуального законодавства // Режим доступу: http://www.corp-lguvd.lg.ua/d120111.html

5. Корчева Т. В. Щодо питання реалізації прав учасників процесу у кримінальному провадженні за новим Кримінальним процесуальним кодексом України // Форум права. - 2012. - №2. // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-2/12ktvpku.pdf

6. Пожар В. Г. Новели регламентації інституту представництва за новим кримінальним процесуальним законодавством України // Митна справа. - 2012. - №5 (83). - Ч. 2. - Кн. 2. // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ms/2012_5_2_2/363.pdf

7. Фоміна Т. Г., Юхно О. О. Проблемні аспекти нового Кримінального процесуального кодексу України щодо визначення статусу обвинуваченого // Право і безпека. - 2012. № 4 (46) // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pib/2012_4/PB-4/PB-4_42.pdf

 Заняття 1. | Заняття 1.

Доц. Д. В. Шилін | Тема 1. Поняття, завдання|задачі|, основні інститути кримінального|карного| процесу. Засади кримінального провадження. | Заняття 2. | Тема 5. Досудове розслідування | Тема 6. Підсудність. Підготовче провадження | Тема 7. Судовий розгляд | Тема 8. Перегляд судових рішень в апеляційному порядку | Тема 9. Виконання судових рішень у кримінальних справах. Перегляд судових рішень в касаційному порядку. | Тема 11. Кримінальне провадження на підставі угод. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати