Головна

Сутність і структура світогляду.

  1. I. Сутність програми соціологічного дослідження.
  2. II. Природа і сутність мистецтва
  3. II. Структура психологічного дослідження.
  4. III СУТНІСТЬ УРЯДУ
  5. L2. Бухгалтерський баланс. Його сутність і значення.
  6. UNIT 3. Структура англійського пропозиції
  7. V2: Морфологія, ультраструктура і функції хромосом

під світоглядом розуміється сукупність загальних поглядів на світ і місце в ньому людини.

Світогляд може складатися стихійно, під впливом буденної життєвого досвіду, випадкових подій, а може формуватися систематично і цілеспрямовано. Тому його компоненти можуть бути з'єднані еклектично, а можуть бути системними. Для виявлення суті світогляду виділяють його рівні і елементи. Найчастіше говорять про двох рівнях світогляду - світовідчутті і світорозумінні (при цьому опускається проміжний рівень - світосприйняття).

Під першим розуміється стихійно складається здатність людини орієнтуватися в навколишньому світі, що базується на даних органів почуттів. Світовідчуття не завжди усвідомлено, його істотна частина заснована на несвідомих процесах.

Світогляд - вищий рівень, що представляє собою узагальнення даних досвіду і їх осмислення. Світорозуміння, в свою чергу, ділиться на два рівні: буденна, або життєво-практичне, і теоретичне. Перший рівень включає в себе узагальнення повсякденного життєвого досвіду, а другий спирається на дані філософії або науки.

Буденне світогляд притаманне кожній людині. Це уявлення про бажаний рівень життя, характер роботи, сімейних відносинах і т.п. Теоретичне світорозуміння включає гранично загальні питання буття, пізнання, взаємовідносин людини і світу.

Залежно від способу розуміння світу виділяють також образно-емоційний і логіко-понятійне світогляд. Перше містить образи, пов'язані асоціативно, друге оперує абстрактними поняттями, взаємопов'язаними логічно.

Якщо рівні світогляду відображають певну ієрархію, вертикальну »його структуру, то компоненти -« горизонтальну »структуру, елементи якої не перебувають у відносинах підпорядкування. Можна виділити два основних компоненти світогляду - пізнавальний і ціннісно-нормативний (хоча іноді виділяють і більше).

Пізнавальний компонент (картина світу) включає в себе найбільш загальні знання про світ. Картина світу може бути наукової, релігійної або філософської, виділяючи з науки або релігії найзагальніші уявлення про світ, або спираючись на філософію.

Ціннісно-нормативний компонент містить ідеали, абсолюти, цінності, норми, життєво-практичні установки. Цей компонент світогляду відображає ставлення людини до світу, що регулює, в кінцевому рахунку, його поведінку.

Світогляд носить конкретно-історичний характер, змінюючись в різні епохи. Це обумовлено, перш за все, зміною цінностей.

Носієм світогляду може бути окрема людина або будь-яка соціальна спільність. Так, можна говорити про національний, релігійний чи іншому груповому світогляді.

 Лекція 1. Філософія, її предмет і місце в культурі | Історичні типи світогляду.

Філософія як світогляд, її роль і місце в культурі. | Проблема генезису філософії | Філософія Стародавньої Індії | Філософія Стародавнього Китаю | Рання грецька філософія | Класичний період давньогрецької філософії | Філософія еллінізму |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати