Головна

ВСТУП

  1. I ВСТУП
  2. I Введення в економіку
  3. I Введення в економіку
  4. I. Вступ
  5. I. Вступ
  6. I. Вступ
  7. I. ВСТУП

Органи МСУ в даний час є власниками муніципальної власності.

СОЦІОЛОГІЯ

Конспект лекцій для очного і заочного відділень ВНЗ

Москва 2010


ЗМІСТ

ВЕДЕННЯ ... ... 4

II. ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙ

Лекція 1. Об'єкт, предмет соціології, зв'язок з іншими науками.

Структура соціологічного знання ... 6

Лекція 2. Історія соціології ... ... 10

Лекція 3. Становлення і розвиток соціології як науки про

обществе... 14

Лекція 4. Соціальна структура суспільства ... 18

Лекція 5. Соціальна стратифікація і соціальна мобільність 21

Лекція 6. Соціальні інститути ... . 27

Лекція 7. Соціальні організації ... 32

Лекція 8. Соціологія політики ... ... 36

Лекція 9. Соціологія особистості ... ... 40

Лекція 10. Соціальний статус і соціальна роль особистості .. 43

Лекція 11. Поведінка, що відхиляється і соціальний контроль 47

Лекція 12. Соціальні конфлікти ... 51

Лекція 13. Соціальні зміни ... 55

Лекція 14. Соціологічне дослідження ... 60

Лекція 15. Методи збору і аналізу соціологічної інформації ... 64

III. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ... ... 69ВСТУП

Росія увійшла в XXI століття, століття активних інтеграційних процесів, технологічного та соціального прогресу, нових взаємодій.

Нового громадянського суспільства і правової держави потрібна якісно нова особистість, гармонійно вписана в нові соціальні відносини, що займає активну громадянську позицію, особистість моральна і всебічно розвинена. Ця потреба зумовлена ??новими соціальними, політичними, економічними, культурними, релігійними та іншими відносинами, характерними для сучасного етапу розвитку суспільства.

Реалізації цієї мети, що стоїть перед Росією, служить цілеспрямована і послідовна робота по розширенню освітніх програм в області гуманітарного знання.

Тільки моральна, широко освічена, професійно грамотна, яка займає активну громадянську позицію особистість може будувати нову Росію - країну процвітаючу і впевнено рухається по шляху прогресу.

Для досягнення цього результату необхідне вироблення правильних дій, прийняття вірних рішень, здійснення необхідних взаємодій.

А це можливо лише за умови розуміння і адекватної оцінки навколишнього соціальної та природної дійсності, точного позиціонування в професійній сфері і сфері особистісного спілкування.

Точні знання, засновані на емпіричних даних про суспільство як цілісну соціальну систему, дає соціологія. Наука дозволяє людині дізнатися закони розвитку суспільства, способи оптимальних комунікацій, допомагає визначити своє місце в суспільстві і відповідні реакції і види поведінки.

метоювивчення дисципліни «Соціологія» є -пріобщеніе студента до світового історичного досвіду соціологічної думки, формування у студентів цілісного уявлення про суспільство як системі в єдності всіх
складових його елементів і характеристик, суспільних процесах і явищах, взаємодіях і взаємозв'язках. Придбання студентами навичок самостійного аналітичного мислення в сфері гуманітарного знання, оволодіння принципами раціонального підходу до процесів і тенденцій мінливого російського суспільства.

Завдання курсу:

- Ознайомити студента з історією виникнення та розвитку
 соціології, основами загальної теорії соціології, законами розвитку
 суспільства і його підсистем, дати розуміння соціального і
 організаційного управління;

- Висвітлити актуальні питання сучасної соціальної
 Насправді, розглянути протиріччя, конфлікти і
 дисфункції в суспільстві та визначити шляхи їх подолання, навчити
 аналізувати соціальні факти і явища, спираючись на наукове
 знання, допомогти опанувати методику і прийомами соціологічного
 дослідження, сформувати системне соціальне світобачення,
 що дозволяє глибше усвідомити діалектику взаємозв'язку особистості і
 соціуму в сучасному цивілізаційному просторі.

Вивчення соціології допоможе майбутнім фахівцям мати правильне уявлення про процеси суспільного життя і виробляти адекватні особисті і, при необхідності, управлінські реакції і види поведінки в усіх сферах життя і професійної діяльності.


Статут МО | II. ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙ Лекція 1. Об'єкт, предмет соціології, зв'язок з іншими науками

Лекція 2. Історія соціології | Лекція 3. Становлення і розвиток соціології як науки про суспільство | Лекція 4. Соціальна структура суспільства | Лекція 5. Соціальна стратифікація і соціальна мобільність | ГЛОСАРІЙ | Лекція 6. Соціальні інститути | ГЛОСАРІЙ | Лекція 7. Соціологія організації | Лекція 8. Соціологія політики | ГЛОСАРІЙ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати