Головна

Адміністративно-правові норми і відносини

  1. II. Предмет і метод банківського права. Банківські правовідносини.
  2. II.IV. Економічні відносини з сусідами.
  3. IV. ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВОВІДНОСИНИ
  4. XVI. Міжнародні відносини. Проблеми глобалізації та секуляризму.
  5. Адміністративно-правового відносини
  6. Адміністративно-правові та економічні методи управління в галузі природокористування і охорони природного середовища

1. Поняття адміністративно правових норм.

2. Види адміністративно-правових норм.

3. Поняття адміністративно- правових відносин.

4. Види адміністративно правових відносин.

5. Підстави виникнення, зміни та припинення адміністративно правових відносин.

1. Адміністративно-правова норма - Це нормативно-правові, що регулюють відносини в сфері державного управління, а також відносини управлінського характеру, що виникають в процесі здійснення державної діяльності.

Особливості адміністративно-правових норм:

1. Метою адміністративно-правових норм є забезпечення організації і функціонування всієї системи виконавчої влади.

2. Адміністративно-правові норми визначають належну поведінку всіх осіб і організацій, що діють у сфері державного управління.

3. Призначення адміністративно-правових норм полягає насамперед у забезпеченні ефективної реалізації конституційного призначення виконавчої влади.

4. Адміністративно-правові норми встановлюють і забезпечують режим законності і державної дисципліни в суспільних відносинах, що виникають у процесі державно-управлінської діяльності.

5. Адміністративні відносини є хорошим засобом захисту від посягань на адміністративно-правові норми.

6. За допомогою адміністративно-правових норм забезпечується урегульованість фінансових, земельних та інших відносин.

8. Адміністративно-правова норма складається з

1) гіпотеза - умова дії адміністративно-правових норм (ст. 13 Кодексу про адміністративні правопорушення.).

2) диспозиція - правило поведінки, розпорядчі, дозволене або рекомендоване даною нормою права (ст. 165).

3) санкція - заходи адміністративного та дисциплінарного впливу.

2.1. по предмету регулювання розрізняють

а) матеріальні - норми, що закріплюють права, обов'язки, відповідальність учасників управлінських відносин, що регулюються адміністративним правом, тобто їх адміністративно-правовий статус.

б) процесуальні - норми, що визначають методи, способи, порядок діяльності по реалізації державного управління (розд. 4 КпАП).

2. за формою вираження

а) зобов'язують - розпорядчі здійснювати певні дії (ст. 285).

б) забороняють - передбачають заборону на вчинення певних дій в певних умовах.

в) уповноважують - виражається можливістю адресата діяти в рамках, встановлених вимог на свій розсуд (ст. 14).

г) стимулюючі - забезпечують за допомогою відповідних засобів матеріального або морального впливу належної поведінки учасників регульованих управлінських відносин. Наприклад: встановлення податкових пільг.

д) рекомендаційні - носять рекомендаційний характер. Наприклад, регулювання взаімотр. суб'єктів виконавчої влади і недержавних утворень. Наприклад: між органами міліції та добровільної дружини.

3. за змістом

а) загальні - регулюють загальні відносини загального характеру для всіх галузей і сфер.

Загальна частина.

б) особливі - регулюють загальні відносини у конкретній сфері управління. Наприклад: в економіці, культурі, суспільній безпеці

3. Адміністратівно-правові відносини - це суспільні відносини, врегульовані нормами адміністративного права, які складаються в сфері управління.

Особливості адміністративно-правових відносин.

1. Однією зі сторін відносин є відповідний орган виконавчої влади або його посадова особа, наділена управлінськими повноваженнями державно-владного характеру.

2. для цих відносин характерна нерівність сторін, тобто одна сторона приймає рішення і може застосувати примус щодо іншої.

3. Багато органів виконавчої влади та їх посадові особи мають право видання нормативного акта, тому що діють за дорученням держави.

4. Адміністративно-правові відносини можуть виникати за ініціативою однієї зі сторін. При цьому згода другої сторони не обов'язково.

5. Спори, що виникають між учасниками адміністративно-правових відносин вирішуються в більшості випадків в адміністративному (несудовому) порядку.

6. У разі порушення однією зі сторін нормативних вимог вона несе відповідальність в особі її органів перед державою.

4. 1. по суб'єктам можна розділити на відносини між:

а) вищим і нижчим органами виконавчої влади, їх називають вертикальні пр-ня. Наприклад, між главою адміністрації області та району.

б) відносини між рівнозначними, не підпорядкованими один одному, органами виконавчої влади - горизонтальні пр-ня. Наприклад, 2 міністерствами, 2 главами адміністрації.

в) органами виконавчої влади і знаходяться в їхньому підпорядкуванні підприємствами, установами, організаціями. Наприклад, між Мін. праці та соціального розвитку РФ і ВЮТ.

г) органами виконавчої влади і не знаходяться в їх підпорядкуванні підприємствами, установами, організаціями. Наприклад, фінансовий контроль, митний контроль.

д) виконавчими органами державної влади та виконавчими органами місцевого самоврядування. Наприклад, гл. адміністрації області і глава адміністрації міста.

е) виконавчими органами державної влади та недержавними організаціями. Наприклад, урядом і профспілками.

ж) органами державно-виконавчої влади та громадянами. Наприклад, адміністрація району та особа, яка проживає там.

2. В залежності від цілей виникнення:

а) внутрішні, пов'язані з формуванням управлінських структур, комплектування посад службовців, розподілом між ними прав, обов'язків, відповідальності та ін.

б) зовнішні - відносини між органами виконавчої влади та суб'єктами, що не входять в систему цих органів, тобто громадянами, громадськими організаціями.

3. за змістом:

а) матеріальні, які регулюються матеріальними нормами адміністративного права

б) процесуальні, пов'язані з дозволом індивідуально-конкретних справ, які регулюються адміністративно-процесуальними нормами.

5. Підставою виникнення, зміни та припинення адміністративних пр-ний служить юридичний факт. Юридичні факти поділяються на події і дії.

Дії є результатом активного волевиявлення суб'єктів. Дії - правомірні і неправомірні. Правомірні - відповідають вимогам адміністративно-правових норм (видання наказу про призначення на державну посаду), неправомірні (делікти) - не відповідають їм (адміністративні та дисциплінарні проступки).

Події (стихійні лиха, смерть, досягнення певного віку - 16 років).

 Адміністративне право як галузь права | Поняття і види суб'єктів адміністративного права

КРФ - Конституція Російської Федерації | Громадяни як суб'єкти Адміністративного права | ГАРАНТІЇ | Методи здійснення виконавчої влади | адміністративна відповідальність | адміністративні стягнення | Адміністративний арешт полягає в утриманні під вартою в місцях, визначених ОВС, ст. 32. | Поняття і принципи адміністративного процесу | Суб'єкти адміністративного процесу | Види і стадії адміністративного права |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати