На головну

Захист курсової роботи

  1. FDDI. Кадр. Процедури управління доступом до кільця і ??ініціалізації роботи кільця.
  2. I Загальна характеристика роботи
  3. I. Завдання для самостійної роботи
  4. I. Кваліфікаційні вимоги до виконання курсової роботи
  5. I. Загальна характеристика роботи 1 сторінка
  6. I. Загальна характеристика роботи 2 сторінка
  7. I. Загальна характеристика роботи 3 сторінка

У встановлені навчальним планом або кафедрою терміни написання курсова робота здається на кафедру. Протягом двадцяти днів з моменту реєстрації роботи на кафедрі вона повинна бути перевірена викладачем. Рецензія на курсову роботу складається в письмовому вигляді і повертається разом з курсовою роботою курсанту (слухачу). При цьому йому повідомляється дата захисту курсового твори.

З моменту вручення курсової роботи слухачеві і до моменту її захисту має пройти не менше п'ятнадцяти днів, щоб за цей час слухач встиг підготувати кваліфіковані відповіді на зауваження, зазначені в рецензії.

Захист курсової роботи починається з викладу викладачем, перевіряючим курсову роботу, її позитивних якостей і виявлених недоліків. Якщо залишаться не з'ясованими будь-які положення, то захищається курсову роботу слухачеві з боку наукового керівника можуть бути задані додаткові питання. Позитивна оцінка виставляється в тому разі, якщо слухач на захист курсової роботи дасть кваліфіковані відповіді на питання, задані йому по даній темі. Якщо ж в ході захисту курсової роботи слухач не покаже достатніх знань з даної теми, то в цьому випадку йому не може бути виставлена ??позитивна оцінка, а курсову роботу повертається на доопрацювання з наступним захистом.

Курсові роботи, перевірка яких показала, що в них відсутній чіткий і повну відповідь на поставлені питання, також до захисту не допускаються, а повертаються слухачеві на доопрацювання. При захисті курсової роботи слухачеві можна користуватися різного роду таблицями, схемами, конспектом, програмою або планом виступу. Результати захисту курсового твори оцінюються за чотирибальною системою.

Час виступу слухача при захисті курсової роботи не обмежується. Його тривалість залежить від кількості зауважень, від їх обґрунтованості, серйозності, а також від підготовленості захищає роботу, його вміння дати на зауваження аргументовані відповіді. Практика ж показує, що виступ слухача триває 10-15 хвилин. Відповіді на питання повинні бути чіткими і в той же час короткими, обґрунтованими, там де це потрібно, підкріплені емпіричним матеріалом і містити аналіз практики.

При отриманні слухачем незадовільної оцінки за курсову роботу він зобов'язаний її виконати повторно за новою темою або ж доопрацювати колишню.

Члени наукового гуртка з кримінології, що займаються розробкою тієї чи іншої теми, за рішенням його Ради, затвердженого кафедрою, можуть надати на захист не курсову роботу, а розробку тієї чи іншої теми, виконану, наприклад, у вигляді наукової доповіді або реферату, які виконуються по ідентичним правилам, обговорюваного на засіданні наукового гуртка.


 Оформлення курсової роботи | ПРИБЛИЗНІ ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ПО КРИМИНОЛОГИИ

кримінологія | Для курсантів і слухачів очної та заочної форм навчання | І контрольних робіт з кримінології | Вибір теми курсової та контрольної роботи | Підбір літератури та інших матеріалів. Методика кримінологічного дослідження | Про причини злочинності в кримінології | Тема 5. Віктимна поведінка і виктимологические умови злочинності | Тема 6. Проблеми вивчення особистості злочинця в кримінології | Тема 8. Кримінологічне прогнозування | профілактики злочинів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати