Головна

Основні напрямки вдосконалення організації виборчого процесу в Псковській області

  1. B) Функція організації та обслуговування предметної діяльності
  2. D) основні ознаки права.
  3. I) Підсекція Цивільного права і Цивільного процесу (ауд.31)
  4. I) Підсекція Кримінального права та кримінального процесу
  5. I. Основні богословські положення
  6. I. Основні завдання та напрямки роботи бібліотеки
  7. I. Основні положення

Вважається за необхідне проведення програми, яка являє собою систему взаємопов'язаних заходів, покликаних забезпечити вирішення основних завдань щодо підвищення ефективності виборчого процесу, підвищення правової культури виборців, навчання організаторів виборів та інших учасників виборчого процесу в Псковській області.

Реалізація Програми передбачає спільну діяльність Псковської обласної виборчої комісії, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, освітніх установ, установ додаткової освіти, інших органів і організацій [15].

Основною метою програми є підвищення рівня довіри громадян до інституту виборів, забезпечення активного і свідомого участі виборців у виборах, підвищення кваліфікації організаторів виборів і референдумів, сприяння діяльності Псковської обласної виборчої комісії орієнтованої на забезпечення реалізації прав і свобод громадян, що відповідає вимогам законодавства.

Реалізація програми передбачає вирішення наступних завдань:

· Підвищення рівня інформованості громадян про виборче право і виборчий процес в Псковській області;

· Підготовка кваліфікованих фахівців в галузі виборчого права та виборчого процесу для роботи в системі виборчих комісій;

· Методичне забезпечення діяльності організаторів виборів, інших учасників виборчого процесу;

· Створення ефективної інформаційно-аналітичної інфраструктури в рамках виборчої системи Псковської області;

· Дослідження і вдосконалення виборчих технологій в практиці виборчих комісій з урахуванням впровадження електронної форми голосування.

· Для протистояння таким явищам, як корупція, пропонується вжити таких заходів:

· Перше. Внесення значних змін до виборчого законодавства, з метою забезпечення більш оперативного реагування на знову виникаючі технології нечесної передвиборної боротьби.

· Друге. Законодавче вирішення питання про відповідальність виборчих комісій і посадових осіб за бездіяльність у разі порушення законодавства з боку учасників виборчого процесу.

· Третє. Внесення до чинного законодавства поправок, згідно з якими виборча комісія визначала б на конкурсній основі уповноважений орган друку і організацію, що здійснює друк агітаційного матеріалу, встановивши обов'язковою умовою для кандидатів використання уповноваженого органу.

· Четверте. Введення обмеження на число оплачуваних співробітників виборчих штабів кандидатів у залежності від рангу виборів за аналогією з обмеженням розмірів виборчого фонду. Оскільки в фінансовому звіті кандидата повинні фіксуватися всі договірні відносини учасника виборчої кампанії, можливостей для збору доказів про підкуп буде значно більше.

· П'яте. Широка пропаганда позитивного досвіду боротьби з нечесними методами ведення виборчих кампаній з випуском методичних посібників.

· І останнє. Очевидно, що в боротьбі з електоральної корупцією роль політичних партій повинна бути більш значною, саме політичні партії повинні вивчати і активно поширювати позитивний досвід такої боротьби.

Виходячи з поставлених завдань, програма включає такі основні напрямки:

1. організаційно-методичне забезпечення реалізації програми, дослідження стану, проблем та тенденцій правової просвіти громадян у Псковській області;

2. підвищення кваліфікації організаторів виборів, навчання інших учасників виборчого процесу;

3. правова просвіта виборців, в тому числі молодих і майбутніх виборців;

4. інформаційно-роз'яснювальна діяльність;

5. видавнича діяльність і діяльність по формуванню електронних ресурсів.

6. посилення контролю за порядком проведення виборчого процесу.

Таблиця 3.1

кошторис витрат

 № п / п  витрати  Сума, тис. Руб
 1.  Організація правового навчання представників політичних партій, представників ЗМІ (за особливим планом).  (Обл. Бюджет)
 2.  Проведення семінарів з представниками органів місцевого самоврядування, які беруть участь в підготовці та проведенні виборів (по особливому плану)  (Обл. Бюджет)
 3.  Внесення значних змін до виборчого законодавства  (Фед. Бюджет)
   Нарахування на з / п
   разом

 Проблеми організації виборчого процесу в Псковській області | Розробка заходів щодо підвищення ефективності реалізації виборчого процесу в Псковській області

Вступ | Глава 1. Поняття і сутність виборчого процесу | Стадії виборчого процесу | Нормативно-правова база, що регулює організацію виборчого процесу в Псковській області | Організація виборчого процесу в Псковській області | Виборчі спори в Псковській області: порядок і механізм їх вирішення | Класифікацію по предмету спору | Порядок вирішення виборчих суперечок | Очікувані результати запропонованих заходів | Очікувані результати запропонованих заходів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати