Головна

Орієнтовна тематика рефератів

  1. II. ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙ Лекція 1. Об'єкт, предмет соціології, зв'язок з іншими науками
  2. V. Орієнтовна тематика курсових робіт
  3. V. Примірний перелік ТИМ РЕФЕРАТІВ
  4. VI. Орієнтовна тематика рефератів
  5. VI. Орієнтовна тематика рефератів
  6. VI. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ
  7. VI. ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

Підготовка реферату має на меті одержання поглиблених знань з досліджуваної теми. Вона вимагає звернення не тільки до навчальної літератури, а й додаткових джерел: із законодавством, міжнародними правовими актами, наукових публікацій.

Підготовка реферату здійснюється за завданням викладача, керівника наукового гуртка або за ініціативою студента.

Реферат подається у письмовій формі. Рекомендований обсяг роботи - до одного друкованого аркуша (22-24 стор. Тексту). За рішенням викладача реферат може бути також повідомлений на занятті, науковому гуртку, конференції.

Перевірка реферату здійснюється викладачем або керівником наукового гуртка. Підготовка реферату враховується при рубіжної атестації. Крім того, реферат може служити формою відпрацювання пропущених занять або занять, до яких студент не був підготовлений.

У цьому навчально-методичному комплексі пропонується приблизна тематика рефератів. Студент має право вибрати одну із запропонованих тем, за погодженням з викладачем уточнити її найменування або вибрати іншу тему.

1. Кримінологія як досвідчена наука: особливості експериментальних і вимірювальних процедур.

2. Становлення кримінології як науки: Ч. Ломброзо і А. Кетле.

3. Антропологічна школа: методологічні помилки і практичні результати.

4. Соціологічна школа: від "соціальної фізики" до "соціальних фактів".

5. Теорія субкультур і теорія нейтралізації: несумісність або доповнення.

6. Злочинність: соціальна патологія або соціальна норма.

7. Латентна злочинність: причини існування і негативні наслідки.

8. Суспільна небезпека особистості: кримінально-правовий та кримінологічний підходи.

9. Природа злочинної поведінки: детермінізм і "свобода волі".

10. Мотивація злочинної поведінки: "збочені" потреби і психічні аномалії.

11. Витоки злочинного насильства: соціальне і індивідуальне.

12. Економічна злочинність: минуле і сьогодення.

13. Детермінанти злочинної необережності: техніка, економіка, психологія.

14. Злочинність неповнолітніх: специфіка детермінації і профілактики.

15. Кримінальне покарання: соціальні та кримінологічні наслідки.

16. Злочинна субкультура: з "зони" на свободу.

17. Професійна злочинність: минуле і сучасність.

18. Злочинне співтовариство: кримінально-правові та кримінологічні проблеми.

19. Кримінальна революція в Росії: передумови і перспективи.
САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ | Приклади тестових завдань

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС | ВСТУП | Тема 2. Становлення кримінології як науки | Тема 15. Професійна злочинність | Тема 3. Зарубіжні кримінологічні теорії злочинності | Тема 4. Злочинність: природа, властивості, причини | Основна | Основна | Нормативні правові акти | Основна |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати