На головну

Загальні вимоги до контрольної роботи

  1. I Загальні аспекти сексології
  2. I. Кваліфікаційні вимоги до виконання курсової роботи
  3. I. Загальні заходи пожежної безпеки у військових частинах і підрозділах
  4. I. Загальні положення
  5. I. Загальні положення
  6. I. Загальні положення
  7. I. Загальні відомості

Контрольна робота являє собою відповіді на запропоновані питання. Питання для контрольних робіт наводяться разом з програмою курсу.

Контрольну роботу оформляють в зошиті або на аркушах паперу формату

А4. Текстовий матеріал виконують в друкованому або разборчивом рукописному вигляді. Схеми, таблиці і малюнки повинні мати наскрізну нумерацію. У тексті контрольної роботи повинні бути присутніми посилання на всі використані джерела.

При написанні роботи важливо не захоплюватися другорядними проблемами, слід точно і по можливості коротко відповідати на поставлене запитання.

обов'язкові вимогипри відповідях на контрольні питання:

1) все теоретичні описи повинні ілюструватися конкретними прикладами, характерними для регіону, в якому проживає студент;

2) всі питання повинні бути розглянуті з точки зору законів екології;

3) по всім екологічним проблемам, порушених у контрольних питаннях, слід запропонувати заходи щодо зниження впливу шкідливих чинників на навколишнє середовище і ліквідації наслідків цих впливів.

На другій сторінці роботи необхідно представити зміст, на передостанній - перелік використаних літературних джерел. Остання сторінка роботи повинна бути чистою і призначена для написання викладачем зауважень при перевірці роботи.

Титульний лист контрольної роботи слід оформляти в наступному вигляді.

 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РФФЕДЕРАЛЬНОЕ ДЕРЖАВНЕ БЮДЖЕТНА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНІЕ ВИЩОЇ ОСВІТИ «Красноярський державний ТОРГОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ» Кафедра еколого-хімічної експертизи товарів Контрольна робота з курсу «Екологія» №№ виконаних завдань _______________________________________ Виконав: Студент ФТОП, група _____________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові повністю) Перевірив ________________________________________________________ (ПІБ викладача) Красноярськ, _____________


Контрольна робота повинна бути здана на кафедру до початку лабораторно-екзаменаційної сесії.

Контрольні роботи, що містять помилки, повертаються авторам для їх усунення. Недбало оформлена робота також не може бути оцінена позитивно.

Програма та контрольні питання

Зміст курсу та обсяг вимог, що пред'являються до студентів заочного форми навчання факультету технології громадського харчування при здачі заліку з дисципліни «Екологія», визначаються програмою, розробленою на основі Федерального державного освітнього стандарту для напряму підготовки 260800.62 «Технологія продукції та організація громадського харчування». Програма включає 6 розділів, знайомство зі змістом яких сприяє формуванню у студентів адекватних уявлень про процеси, що відбуваються в біосфері, дбайливого ставлення до природного середовища, відповідальності за збереження довкілля для наступних поколінь.

 ВСТУП | Тема 1. Введення в предмет. Взаємини організму і середовища

Красноярськ, 2012 | Тема 2. Екологія спільнот і екосистем. Структура екосистеми. | Тема 3. Структура біосфери. Біосфера і людина. | Глобальні проблеми навколишнього середовища. | Тема 5. Екологічні принципи раціонального використання природних ресурсів і охорони природи | Міжнародне співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати