На головну

Складання особистих документів (заяви, довіреності, розписки, пояснювальної записки)

  1. II. ГЕНЕТИКА забарвлення і ЯКОСТІ ШЕРСТІ РІЗНИХ ПОРІД СОБАК
  2. II. Складання таблиць істинності.
  3. VII. Складання службових документів і ведення ділового листування
  4. Автоматизована система централізованої підготовки та оформлення перевізних документів (Етра)
  5. Адаптація людини в різних екологічних нішах Землі. Хронологія адаптивних типів.
  6. Аналіз діючих документів.
  7. аналіз документів

Заява -документ, що містить прохання особи (осіб) Установі або посадовій особі.

Реквізити заяви: назва виду документа, дата, адресат (кому), текст, підпис.

Доручення - Документ, що дає право довіреній особі на вчинення певних дій або отримання грошових (а також матеріальних) цінностей від імені довірителя. У довіреності фігурують дві особи: довіритель(Особа, що довіряє що-небудь)і довірена особа (той, кому видана довіреність).

Реквізити довіреності: назва виду документа, дата видачі довіреності і дата посвідчення підпису довірителя, текст, підпис довірителя і підпис посадової особи, що посвідчує довіреність (т. е. що засвідчує підпис довірителя), друк.

розписка - Документ, що підтверджує отримання будь-яких матеріальних цінностей (грошей, документів, цінних речей і т. П.), Завірений підписом одержувача.

Реквізити розписки:назва виду документа, дата, підпис особи, яка дала розписку.

Пояснювальна записка - Документ, що викладає посадовій особі причини порушення трудової (навчальної) дисципліни, будь-яких соціально-громадських правил (наприклад, гуртожитки, поведінки), невиконання завдання і т. П.

Реквізити пояснювальної записки:назва виду документа,дата, адресат (кому), текст, відмітка про наявність додатків (якщо необхідно підтвердити факт, зазначений в тексті, підпис.

Запитання і завдання по темі 4:

Дайте визначення поняття «офіційно-діловий стиль».Складання особистих документів (заяви, довіреності, розписки, пояснювальної записки) | Ознаки наукового стилю

Основні положення теорії мовної комунікації | Контекст (або ситуація) | Функції мови, форми і типи мовлення | Норми української літературної мови | Лексичні норми (правильне слововживання) | Російський мовної етикет | Функціональні стилі мовлення (призначення, сфера вживання, конструктивні і мовні особливості) | Функціональні стилі мовлення (призначення, сфера вживання, конструктивні і мовні особливості) | Підстилі і жанри наукової промови | Прийоми компресії інформації в науковому тексті |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати