Головна

Розрахунок зубчастих передач

  1. I, II, III, IV - відповідно перша, друга, третя і четверта передачі
  2. I. Розрахунок амортизаційних відрахувань
  3. III. Розрахунок залізобетонної плити перекриття
  4. IV. Гідрогеологічні розрахунки при будівельному водопониженні.
  5. IV. Розрахунок і конструювання ригеля Р-1
  6. N У ряді випадків на торці інструменту роблять поперечні і поздовжні канавки, які забезпечують ефективну передачу УЗ-коливань і обтиснення висновків.
  7. N Тоді розрахунок ритму проводиться як для однопредметной лінії

ФІЗИЧНІ константи

 Назва  символ  значення  розмірність
 гравітаційна постійна  g або G  6.67 10-11  Н м2кг-2
 Прискорення вільного паденіяна поверхні Землі g0  9.8  м з-2
 Швидкість світла у вакуумі c  3 108  м з-1
 Постійна Авогадро NA  6.02 1026  кмоль-1
 Універсальна газова стала R  8.31 103  Дж кмоль-1 К-1
 Постійна Больцмана k  1.38 10-23  Дж К-1
 елементарний заряд e  1.6 10-19  кл
 маса електрона me  9.11 10-31  кг
 Постійна Фарадея F  9.65 104  кл моль-1
 електрична постійна eо  8.85 10-12  Ф м-1
 магнітна постійна mо  4p 10-7  Гн м-1
 Постійна Планка h  6.62 10-34  Дж з

ПРИСТАВКИ і множник

для утворення десяткових кратних і часткових одиниць

 префікс  символ  множник    префікс  символ  множник
 
 дека  да  101    деци д  10-1
 гекто г  102    санти с  10-2
 кіло к  103    мілі м  10-3
 мега М  106    мікро  мк  10-6
 гіга Г  109    нано н  10-9
 тера Т  1012    піко п  10-12

Кінематичний розрахунок приводу

1.1 вибір електродвигуна

1.2 Визначення передавальних чисел приводу

1.3 Визначення частот обертання валів і обертаючих моментів на них

Розрахунок зубчастих передач

2.1 Вибір матеріалу і термічної обробки коліс

2.2 Визначення допустимих напружень

2.3 Визначення міжосьової відстані

2.4 Визначення модуля передачі

2.5 Визначення кута нахилу зубів і числа шестерні і колеса

2.6 Визначення основних розмірів шестерні і колеса

2.7 Визначення окружної швидкості коліс і ступеня точності передачі

2.8 Визначення сил, що діють в зачепленні

2.9 Перевірка зубів коліс по контактним напруженням

2.10 Перевірка зубів коліс по напруженням вигину.

1 електродвигун 1 електродвигун

2 ремінна передача 2 муфта

3 редуктор 3 редуктор

4 муфта 4 ланцюгова передача

5 барабан 5 барабан

6 стрічка конвеєра 6 стрічка конвеєра

Малюнок 1

Номер схеми, номер варіанта і вихідні дані наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

 № схеми   Ft, kH  v, м / сек  D, м  № схеми   Ft, kH  v, м / сек  D, м
 Остання цифра варіанту  2,7  1,4  0,32  Остання цифра варіанту  4,6  1,2  0,4
 4,0  1,3  0,38  4,0  1,4  0,35
 3,1  1,2  0,28  5,1  1,1  0,32
 4,2  1,5  0,34  6,1  1,1  0,4
 5,1  1,2  0,35  5,2  1,3  0,35
 4,5  1,4  0,3  3,5  1,4  0,3
 3,9  1,6  0,4  2,95  1,5  0,35
 6,0  1,3  0,3  3,2  1,45  0,29
 3,4  1,2  0,35  2,8  1,6  0,3
 5,8  1,5  0,35  5,0  1,3  0,38

приклад розрахунку

Розробити привід стрічкового конвеєра, що складається з горизонтального одноступінчатого циліндричного косозубого редуктора, ланцюгової передачі і муфти - малюнок 1, схема 2. Вихідні дані: окружна сила; швидкість стрічки V = 1,1 м / сек; діаметр приводного барабана Dб= 0,4 м.СПЕКТР ВИПРОМІНЮВАННЯ атомарний водень | вибір електродвигуна

Визначення частоти обертання валів приводу і обертаючих моментів на них. | Визначення допустимих напружень | Визначення міжосьової відстані | Визначення основних розмірів шестерні і колеса | Перевірка зубів коліс по контактним напруженням | Перевірка зубів коліс по напруженням вигину |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати