На головну

Початкові дані

  1. I. Дані епідеміологічного анамнезу,
  2. I. Зіставте прізвища вчених, філософів, політиків і дані ними визначення держави.
  3. I. Зіставте прізвища вчених, філософів, політиків і дані ними визначення правової держави.
  4. MS Access. Дані якого типу можуть містити текст або комбінацію тексту та чисел? Максимальне значення даного типу до 65535 символів
  5. VІІ. Загальні дані про клімато-погодної ситуації.
  6. аналітичні дані
  7. Буття і небуття як вихідні філософські категорії. Становлення філософського поняття буття. Проблема матеріального єдності світу.

за 20_ - 20_ навчального року

за критеріями оцінки діяльності педагогічних працівників для встановлення стимулюючих виплат по закінченні триместру

 показники  бали  Самооценкав балах  Представленпротоколи (подтв. Документи портфоліо)  Оценкакоміссіів балах  Примітки  
 Перехід на нові освітні стандарти  
 1.1.11.2 Позитивна динаміка участі в реалізації мережевих програм і в дистанційних формах навчання- Позитивна динаміка участі учнів і педагога в мережевих освітніх програмах,              
 - Самостійна розробка і використання педагогом дистанційних освітніх програм, інтернет-проектів            
  Позитивна динаміка предметних результатів навчаються              
 організація і проведення: - предметного тижня - позакласних заходів - екскурсій (по предмету, але не в рамках шкільної програми)  за кожний захід окремо  по 1 балу          
 % успішності  100%          
 % Учнів на «4» і «5»  90-100%          
 % Учнів, які отримали в підсумковому внутрішкільному контролі «4» або «5»  Позитивна динаміка (було, стало) 40-59%          
 60-69%          
 70-100% (якщо вище середнього по предмету на 10% і більше%, то + 1 бал додатково)          
 % Учнів, які підтвердили і поліпшили оцінку за результатами підсумкового внутрішкільного контролю  90 - 100%          
 Підсумкова атестація              
 Кількість учнів, які взяли участь в оцінці якості знань на підсумковій атестації (за кожним класом і предмету окремо)              
 % Учнів, які підтвердили шкільну позначку результатами підсумкової атестації  80 - 90%          
   91 - 100%          
 Кількість випускних класів, які здавали іспит з обов'язкових предметів  За кожен клас          
 % Учнів, які здавали іспит з предмету  76-100%          
   50-75%          
   не менше 25%          
 % Учнів, які підтвердили і поліпшили шкільну позначку результатами іспиту  90-100%          
 Середній бал по предмету (в порівнянні з середньообласний (ЄДІ)  не нижче середньообласного          
 Наявність учнів, які набрали за підсумками державної підсумкової атестації не менше 80 балів            
 3.1 3.2 Підвищення рівня реалізації програм профільного навчання:- Впровадження педагогом існуючих програм елективних допрофільних і профільних курсів, - авторська розробка і реалізація елективних допрофільних і профільних курсів і модулів (1 рік апробації).              
           
 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Забезпечення ефективної зайнятості навчаються в позаурочний час:              
 - Організація роботи предметних гуртків, секцій за інтересами і т. П. І залучення в них понад 15 учнів, або не менше 5 учнів, які не задіяних до цього в роботі секцій, гуртків, клубів та ін.,            
 - Організація позаурочної діяльності (предметні гуртки, секції, НИД)            
 - Координація проектної діяльності            
 - Участь в міських проектах            
 - Участь в шкільних проектах            
 5.1 5.2  «+» Динаміка і результативність залучення учнів до участі в предпринимат. та інноваційних проектах ( «Навчання через підприємництво», «Здоров'я. Творчість. Вибір», «Інновації та підприємництво», проектах Програми розвитку школи, плану роботи школи):              
 - Позитивна динаміка залучення школярів в розробку і реалізацію підприємницьких та інноваційних проектів у порівнянні з попереднім періодом (чисельність задіяних учасників, число розроблених проектів, супроводжуваних педагогом),  від 80% до 100%          
 - Позитивна динаміка досягнень учнів в порівнянні з попереднім періодом (результативність участі в конкурсах, форумах і т. Д.): - Участь учнів у міських НПК  За кожен предмет і кожного учня окремо          
 - Наявність переможців міських НПК  1 місце2 місце3 місце          
 - Участь учнів у обласних НПК  За кожен предмет і кожного учня окремо          
 - Наявність переможців обласних НПК  1 місце2 місце3 місце          
 -. наявність переможців всеукраїнських, міжнародних НПК, конкурсів  (1 місце) Очне (1 місце) Заочне (2 місце) очне (2 місце) заочне (3 місце) очне (3 місце) заочноеЛауреат, дипломант (без місця)          
 - Участь в міських, обласних змаганнях і конкурсах  За кожне участь: індівідуальноекомандное  0,2          
 - Результативність участі в міських, обласних змаганнях і конкурсах, фестивалях  1 місце2 місце3 місце  3, 4 (обл.) 2, 3 (обл.) 1, 2 (обл.)          
 - Участь у всеросійських, міжнародних змаганнях та конкурсах (підтверджене Сертифікатом)  За кожне участь індивідуальне або командне  3/1 (з)          
 -результатівность участі у всеросійських, міжнародних змаганнях та конкурсах  1 місце2 місце3 місце  7/4 (з) 6/3 (з) 5/2 (з)          
Забезпечення педагогом переходу на накопичувальну систему оцінювання (наприклад, використання технології «портфоліо» і ін.) Для вибудовування індивідуальної траєкторії розвитку учнів:   -охоплення учнів від 1 до 10 осіб            
 - Охоплення учнів від 10 до 20 осіб          
 - Охоплення учнів понад 20 осіб          
 Система підтримки талановитих дітей  
 7.1 7.2 Організація планомірного виявлення здатних (талановитих, обдарованих) дітей і вибудовування для них індивідуальної траєкторії розвитку:-створення і планомірне ведення бази даних здатних (талановитих, обдарованих) дітей (за відповідними профілем діяльності педагога напрямками),  При наявності моніторингу            
 - Наявність індивідуального маршруту, що визначає ступені їх зростання  При наявності карти індивідуального маршруту          
 8.1 Забезпечення ефективної роботи з підготовки учнів до участі в предметних олімпіадах.-Участь Учнів у міських предметних олімпіадах  За кожен предмет і кожного учня окремо  0,5          
 8.2  - Наявність переможців міських предметних олімпіад  1 місце2 місце3 місце          
 8.3  - Участь учнів в обласних предметних олімпіадах  За кожен предмет і кожного учня окремо          
 8.4  - Наявність переможців обласних предметних олімпіад  1 місце2 місце3 місце          
 8.5  -Участь Учнів у всеросійських, міжнародних олімпіадах  За кожен предмет і кожного учня окремо  3/2 (з)          
 8.6  - Наявність переможців всеукраїнських, міжнародних предметних олімпіад  1 місце2 місце3 місце  10/8 (з) 8/6 (з) 6/4 (з)          
 9.1 9.2 Позитивна динаміка результативності роботи літньої (зимової) школи для обдарованих дітей:- Позитивна динаміка участі учнів і педагога роботі літньої (зимової) школи для обдарованих дітей,              
 - Самостійна розробка і використання педагогом освітніх програм і проектів роботи літньої (зимової) школи для обдарованих дітей            
 10.1 10.2 Позитивна динаміка і результативність залучення учнів до участі в реалізацію пріоритетних проектів, визначених засновником, колективом школи ( «Школа Архімеда», «Шахова школа», «Та, що танцює школа» і ін.):- Позитивна динаміка залучення школярів в реалізацію проектів в порівнянні з попереднім періодом (чисельність задіяних учасників; число розроблених проектів, супроводжуваних педагогом, наявність бонусів, сертифікатів та ін.),              
 - Позитивна динаміка досягнень учнів в порівнянні з попереднім періодом            
 Удосконалення вчительського корпусу  
 Трудова і виконавська дисципліна, організаційна робота              
 11.1 11.2 11.3 11.4  - Ведення шкільної документації відповідно до нормативних вимог  заповнюється адміністрацією            
 - Своєчасність заповнення шкільної документації, достовірність внесення даних            
 - Своєчасність здачі звітів            
 - Відсутність порушень трудової дисципліни, обґрунтованих скарг і звернень            
 - Якісне виконання обов'язків чергового вчителя            
 - Виконання вимог СанПіН            
 - Наявність і виконання інструкцій з охорони праці, організація роботи по благоустрою навчального кабінету            
 - Відсутність травматизму            
 12.1 12.2 Ефективне застосування педагогом сучасних технологій при веденні шкільної документації:- Регулярна робота з електронним класним журналом (наявність електронного класного журналу, періодичність його заповнення вчителями-предметниками, наявність зворотного зв'язку з батьками учнів),              
 - Використання особистого сайту, блогу, сторінки або сайту школи при роботі з дітьми та батьками            
 13.1 13.213.3 Результативність участі педагога в інноваційній або експериментальної діяльності (участь в роботі інноваційних, експериментальних майданчиків, творчих майстерень, творчих груп): -на рівні образовательногоучрежденія,              
 - На муніципальному рівні,    
 - На регіональному та федеральному рівні    
 14.114.214.3 14.4 Результативність участі педагога в науково-методичної діяльності (Участь в науково-практичних конференціях, семінарах, майстер-класах, розробка навчально-методичних і наукових посібників, дисертаційних досліджень та ін.): -на рівні освітнього закладу  виступ            
 - На муніципальному рівні,            
 -областном, регіональному рівні            
 - Федеральному рівні            
 15.1 15.2 Ефективне застосування педагогом сучасних освітніх технологій (включаючи інформаційно-комунікаційні) в процесі навчання і виховання:              
 - Використання педагогом методичних розробок, уроків з використанням ІКТ, проектної технології, технології співробітництва та інших: - епізодично-систематично              
 - Використання педагогом методичних розробок виховних заходів з використанням ІКТ, проектної технології, технології співробітництва та інших: - епізодично-систематично              
 16.1 16.2 Результативність участі педагога в професійних конкурсах, змаганнях:-Особисті участь педагога в професійних конкурсах:  з (заочно)            
 · На рівні освітнього закладу,            
 · На муніципальному рівні,    2/1 (з)          
 · На регіональному рівні,    4/2 (з)          
 · Федеральному і міжнародному рівні (при наявності сертифіката)    5/3 (з)          
 -наявність призового місця в професійних конкурсах:              
 · На рівні освітнього закладу,            
 · - На муніципальному рівні,    4/2 (з)          
 · На регіональному рівні,    6/4 (з)          
 · Федеральному і міжнародному рівні    8/6 (з)          
 17.117.217.3 Результативність надання допомоги в підготовці інших педагогів для участі в професійних конкурсах, змаганнях:- На муніципальному рівні,              
 - На регіональному рівні,            
 - Федеральному і міжнародному рівні            
Результати громадського визнання педагогічної діяльності вчителя - батьками, громадськими організаціями, місцевим співтовариством (Підтверджується результатами соціологічних опитувань, анкетування, рейтингування; наявністю грамот, дипломів, вдячних листів та ін.)            
 19.1 19.2 Ефективність встановлення педагогом соціально-педагогічного партнерства при організації професійної діяльності:              
 - Наявність програм, проектів, планів спільної роботи з соціальними партнерами  
 - Наявність реалізованих за звітний період програм, проектів, планів спільної роботи з соціальними партнерами (результативність)            
 20.1 20.2 Участь педагога в організації шкіл молодого вчителя, наставництва, програми майстер-класів:            
 -на рівні освітнього закладу  
 - На муніципальному і регіональному рівні            
 Зміна шкільної інфраструктури  
 21.1 21.2 21.3 21.4 Внесок педагога в оформлення кабінету, навчально-виробничої майстерні, навчальної лабораторії та ін .:              
 - Насичення кабінету, навчально-виробничої майстерні та ін. Новими навчально-методичними та дидактичними матеріалами (в порівнянні з попереднім періодом);            
 - Оформлення інтер'єру кабінету відповідно до сучасних вимог;            
 - Використання ресурсів кабінету в навчально виховному процесі            
 -оформлення класного куточка (зап. кл. кер.)            
 Збереження і зміцнення здоров'я школярів  
 22.1 22.2 22.3 Ефективність роботи педагога за програмою ЗСЖ:              
 - Організація навчально-виховного процесу на здоров'язберігаючих принципах  
 - Позитивна динаміка залучення дітей в спортивно масові заходи, в здоров'язберігаючих проекти            
 - Позитивна динаміка залучення батьківської громадськості в оздоровчі програми, заходи в порівнянні з попереднім періодом            
 22.4  - Відсутність фактів прояви шкідливих звичок серед учнів класу (заповнюється класним керівником)            
Ефективність участі педагога в регіональному проекті «Школа здоров'я» (Участь у проведенні щорічного (весняний та осінній) моніторингу фізичної підготовленості учнів по «Тестів Губернатора»: - на рівні класу;            
 - На рівні освітньої установи)            
 24.1 24.2 Ефективність роботи педагога по створенню сприятливого психологічного клімату в класі в порівнянні з попереднім періодом (За даними моніторингу):              
 - Відсутність конфліктних ситуацій (позитивна динаміка) серед учнів в кл. колективі            
 - Відсутність пропусків без поважної причини            
 25.1 25.2 24.3 Ефективність роботи педагога по організації канікулярного відпочинку навчаються:            
 - Відвідуваність дітьми шкільних заходів у канікулярний час  
 - Моніторинг якості проведених заходів (на підставі аналізу результатів опитувань дітей, батьків)            
 - Позитивна динаміка зайнятості учнів на канікулах різними видами відпочинку, соціально-активної діяльності            
Ефективність роботи педагога по організації діяльності по реалізації програми «Удосконалення організації харчування учнів» (Охоплення учнів харчуванням):  організація платних обідів: - не менше 80%          
 - Від 81% до 99%          
 - 100%          
 27.127.227.327.4 Ефективність роботи класного керівника (педагога) з важкими підлітками:- Відсутність пропусків без поважної причини (позитивна динаміка)            
 позитивними динаміка залучення дітей «групи ризику» у внеучебную діяльність і загальношкільні заходи в порівнянні з попереднім періодом;            
 - Позитивна динаміка кількості учнів, що стоять на внутрішкільному обліку, в порівнянні з попереднім періодом;            
 - Позитивна динаміка кількості учнів, що стоять на обліку в КДН і ПДН, в порівнянні з попереднім періодом            
   Розширення самостійності шкіл  
 28.1 28.2 28.3 Ефективність роботи класного керівника (педагога) по залученню батьківської громадськості в діяльність органів державно-громадського управління школою:              
 - Високий відсоток участі батьків у навчально-виховному процесі класу, школи (відвідуваність батьками класних і загальношкільних батьківських зборів  не нижче 80% від загального числа учнів          
 -активно участь батьківської громадськості в класних і загальношкільних заходах  не нижче 50% від загального числа учнів          
 - «+» Динаміка активності родител. класу в діяльності Керуючої ради школи, Ради бабусь, Ради батьків, класного і шкільного батьківських комітетів, ради громадськості та ін. (по ср. з попереднім періодом, відвідуваність засідань, участь в роботі)  Було Стало Від 80%          
Ефективність роботи класного керівника (педагога) з організації діяльності органів дитячого самоврядування:«+» Динаміка соц. активності учнів (трудові десанти, волонтерство, соціальні акції, КТД, проекти та ін.) в організації життєдіяльності класу;  За кожен вказаний вид діяльності          
 - Школи;            
 - міста            
                                                     
 Дата  Дата
 Підпис працівника ___________________ / ____________________ /  Підписи членів комісії:
   ___________________ / _Донская В. в. /
   ___________________ / Дерішев Л. п. /
   ___________________ / Чиркова В. н. /
   ___________________ / Кузіна С. і. /
   ___________________ / Блінічкін М. і. /
   ___________________ / Волкова Е. а. /
   ___________________ / Давлашян О. а. /
   ___________________ / Пархоменко Т. в. /
   ___________________ / Архипова Н. і. /
   ___________________ / Сидоркин Я. с. /
   

 

зміст

1. Вихідні дані. 2

2. Розрахункова схема в SCAD .. 3

3. Результати розрахунку в SCAD .. 4

4. Формули для аналітичного розрахунку. Допущення при їх виведенні. 7

5. Результати аналітичного розрахунку. 10

6. Порівняння і аналіз результатів обчислень. Висновки .. 11


Початкові дані

Варіант № 17

 Таблиця 1.
 R, м R1, м R2, м  g, кН / м3  d, м  p, kH / м f0, радий fк, радий nr nh
 5,5  4,5  1,0  77,0  0,01  13,0  0,183  0,958
 Мал. 1 Малюнок до вихідних даних.

 - Кут нижнього кільця

 - Кут верхнього кільця

 - Висота оболонки
врахування індивідуальних досягнень педагога ________________________________________ предмет __________ | Розрахункова схема в SCAD
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати