На головну

I. Цілі і завдання виконання контрольної роботи

  1. FDDI. Кадр. Процедури управління доступом до кільця і ??ініціалізації роботи кільця.
  2. I Загальна характеристика роботи
  3. I СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ ПО ПРОФІЛЬНИМ РОЗДІЛІВ
  4. I. Завдання для самостійної роботи
  5. I. Кваліфікаційні вимоги до виконання курсової роботи
  6. I. Методичні вказівки для виконання контрольних робіт
  7. I. Загальна характеристика роботи 1 сторінка

В результаті вивчення цієї дисципліни та освоєння готових прикладних програм фахівця з вищою освітою, перш за все, необхідно не тільки зрозуміти методологію, але й оволодіти найпростішими прийомами розробки програмного забезпечення обчислювальних систем взагалі і прикладних задач зокрема.

Справа в тому що, по перше, Методологія розробки будь-якого програмного забезпечення передбачає, в загальному випадку, виконання наступних етапів:

постановку задачі;

її формалізацію;

алгоритмізацію (розробку алгоритму розв'язання задачі);

програмування (розроблення машинної програми завдання на мові програмування);

складання опису завдання.

Отже, незалежно від статусу фахівця, в разі необхідності розробки оригінальної прикладної задачі для своєї предметної області, будь-який з них повинен буде брати участь в постановці завдання, відповідаючи на запитання, яку мету переслідує її рішення і що повинно бути на виході. Потім, на етапі формалізації, він повинен показати, якими методами це може стати вирішеною і які функціональні залежності при цьому передбачається використовувати, а на етапі алгоритмізації - вказати передбачувану послідовність її вирішення і замовити бажану порядок видачі результатів.

А, по-друге, Навіть при використанні готових найбільш поширених офісних програм користувачам ЕОМ, в разі реалізації своїх оригінальних фрагментів або процедур, доводиться, так чи інакше, застосовувати елементи програмування, тобто виступати в ролі програміста.

Таким чином, контрольна робота з дисципліни «Інформатика», як одна з форм перевірки рівня знань студента, спрямована на закріплення теоретичного матеріалу і практичних навичок по роботі в середовищі сучасних операційних систем ПК, з одного боку, і освоєння методики розробки найпростіших машинних програм за допомогою мови програмування високого рівня - з іншого.МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ | Вимоги до теоретичної частини роботи

Вимоги до практичної частини роботи і рекомендації по її виконанню | формалізація задачі | Алгоритмізація задачі | програмування |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати