Головна

ТЕМАТИКА практичних занять (36 год.)

  1. II. ОРГАНІЗАЦІЯ практичних занять.
  2. II. ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙ Лекція 1. Об'єкт, предмет соціології, зв'язок з іншими науками
  3. III. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ПО семестр, РОЗДІЛІВ, ТЕМ І ВИДІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ
  4. IV. Програма практичних занять
  5. IV. Робоча навчальна програма лекційних занять
  6. V. Орієнтовна тематика курсових робіт
  7. VI. Орієнтовна тематика рефератів

ПЗ 1: Введення в синтаксис. Система синтаксичних одиниць. Поняття словосполучення.

ПЗ 2: Сочінітельние і підрядні форми зв'язку. Види синтаксичного зв'язку в словосполученні.

ПЗ 3: Класифікація словосполучень. Синтаксичний аналіз словосполучення.

ПЗ 4:Ознаки пропозиції як центральної синтаксичної одиниці. Поняття предикативности. Аспекти вивчення пропозиції.

ПЗ 5: Класифікація простих речень.

ПЗ 6: Вчення про члени речення. Головні члени двоскладного речення

ПЗ 7: Поширена пропозицію. Другорядні члени речення.

ПЗ 8: Односкладні речення.

ПЗ 9: Неповні та еліптичні пропозиції.

ПЗ 10 - 11: Ускладнені пропозиції.

ПЗ 12: Загальні питання теорії складного речення. Бессоюзное складне речення.

ПЗ 13: Складне речення.

ПЗ 14: Складнопідрядне речення.

ПЗ 15: Складне многочленное пропозицію.

ПЗ 16: Підготовка і проведення контрольної роботи.

ПЗ 17: Синтаксис тексту. Складне синтаксичне ціле як основна одиниця зв'язного мовлення.

ПЗ 18: Комунікативний аспект вивчення синтаксичних одиниць: актуальне членування речення.

ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ (72 год.)

1.Підготовка до практичних занять (відповідно до плану практичних занять).

2.Підготовка до контрольної роботи.

3.Підготовка до іспиту.

ПЛАН практичних занять[2]

 Обсяг розділу і види навчальної роботи | завдання

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ | Принципи побудови навчально-методичного комплексу | завдання | завдання | завдання | завдання | завдання | Координація підмета і присудка | завдання | завдання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати