На головну

Інформатика - ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ

  1. B) Функція організації та обслуговування предметної діяльності
  2. E) & предметна, персональна, територіальна, по зв'язку справ
  3. I Предмет договору
  4. I СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ ПО ПРОФІЛЬНИМ РОЗДІЛІВ
  5. I. Основні завдання та напрямки роботи бібліотеки
  6. I. Поняття, предмет, метод та система трудового права України
  7. I. Предмет історії

термін інформатика виник в 60-х рр. у Франції для назви області, що займається автоматизованою обробкою інформації за допомогою електронних обчислювальних машин. французький термін informatigue (Інформатика) утворений шляхом злиття слів information (Інформація) і automatigue (Автоматика) і означає «інформаційна автоматика» або «автоматизована переробка інформації». В англомовних країнах цьому терміну відповідає синонім computer science (Наука про комп'ютерну техніку).

Інформатика - в даний час одна з фундаментальних галузей наукового знання, що формує системно-інформаційний підхід до аналізу навколишнього світу, яка вивчає інформаційні процеси, методи і засоби отримання, перетворення, передачі, зберігання і використання інформації.

Виділення інформатики як самостійної сфери людської діяльності в першу чергу пов'язано з розвитком комп'ютерної техніки. Причому основна заслуга в цьому належить мікропроцесорній техніці, поява якої в середині 70-х рр. послужило початком другої електронної революції. З цього часу елементної базою обчислювальної машини стають інтегральні схеми і мікропроцесори, а область, пов'язана зі створенням і використанням комп'ютерів, отримала потужний імпульс у своєму розвитку. Термін «інформатика» набуває нового дихання і використовується не тільки для відображення досягнень комп'ютерної техніки, а й пов'язується з процесами передачі і обробки інформації.

Інформатика - Це галузь людської діяльності, пов'язана з процесами перетворення інформації за допомогою комп'ютерів і їх взаємодією з середовищем застосування.Роль і значення інформаційних революцій | ІНФОРМАЦІЯ І ДАНІ

АЛМАТИ, 2005 | Класифікація інформації | Ієрархічна система класифікації. | Вимірювання інформації | Подання текстової інформації в ЕОМ. | Подання графічної інформації в ЕОМ. | Натуральні двійкові числа | Переклад числа з двійкової системи в десяткову | Шестнадцатеричной системі числення | Приклади з рішеннями |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати