На головну

АЛМАТИ, 2005

  1. Алмати, 2012

Прочитати практичну роботу № 1 за підручником (стор. 98 - 102).

РЕСПУБЛІКА КАЗАХСТАН

УНІВЕРСИТЕТ «ТУРАН»

Абуов Е. Е.

Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Інформатика»

розділ:
«Основи інформаційної культури»

Короткий конспект лекцій

Методичні матеріали для лабораторних занять

Методичні рекомендації по СРСП і СРС

Для студентів спеціальності 050703 - «Інформаційні системи»

 

АЛМАТИ, 2005


Навчально-методичний комплекс складений старшим викладачем Абуовим Е. Е. на підставі державного стандарту освіти за напрямом підготовки спеціальності 050703- «Інформаційні системи» відповідно до робочого навчального плану спеціальності, затвердженим
 «___» ______________ 2005 р

Розглянуто на засіданні кафедри інформаційні технологій.

«___» _________________ 2005 Протокол № ___.

Зав. кафедрою інформаційних технологій _______________ Тусупова С. А.

Схвалено на засіданні Навчально-методичної ради університету.

«___» _________________ 2005 Протокол № ___.

Голова _______________ Тазабеков К. А.


зміст

Короткий конспект лекції №1............................................................................................................... 4

Методичні матеріали для лабораторного заняття №1 ........................................... ................... 15

Методичні рекомендації по СРСП №1 ............................................ .......................................... 17

Методичні рекомендації по СРС №1 ............................................ ............................................. 18
профілактика перевтоми | Роль і значення інформаційних революцій

Інформатика - ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ | ІНФОРМАЦІЯ І ДАНІ | Класифікація інформації | Ієрархічна система класифікації. | Вимірювання інформації | Подання текстової інформації в ЕОМ. | Подання графічної інформації в ЕОМ. | Натуральні двійкові числа | Переклад числа з двійкової системи в десяткову | Шестнадцатеричной системі числення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати