Головна

I. РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

  1. A) ОЖ, программали? ?аби?шалар, утіліттер, сервістік программалар
  2. A) Прикладним програмами
  3. Air Alert III - програма для розвитку стрибка
  4. I. Загальна характеристика ДИСЦИПЛІНИ
  5. I. Загальна характеристика ДИСЦИПЛІНИ
  6. I. РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

5. Антологія світової політичної думки: У 5 т М., 1999..

6.Антична демократія в свідоцтвах сучасників М., 1996.

7. Бердяєв Н. А. Філософія неравенства.- М., 1990.

8. Вебер М. Вибрані твори.- М., 1990.

9. Гаджієв К. С. Введення в геополітику. - М., 1998..

10. Ганді М. Моя життя.- М., 1959.

11. Галкін А. А. Німецький фашизм. - М., 1989.

12. Гегель Г. Ф. В. Філософія права.- М., 1990.

13. Даль Р. А. Ведення в економічну демократію. - М., 1991.

14. Джефферсон Т. Про Демократії: збірник СПб., 1992.

15. Джилас. М. Обличчя тоталітаризму. - М., 1992.

16. Согрін В. В. Політична історія сучасної Росії: 1985- 2001: від Горбачова до Путіна. - М., 2001..

17. Согрін В. В. Сучасна російська модернізація: етапи, логіка, ціна // Питання філософії 1994.- №11.- С.23-34

18. Соловйов А. І. Політологія: Політична теорія, політичні технології: Підручник для вузів. - М., 2005.

19. Толстой Л. Н. Вибрані філософські твори.- М., 1992.

20. Хантінгтон С. Зіткнення цивілізацій. М., 2004.

факультет музики

Західноєвропейське мистецтво СЕРЕДНІХ СТОЛІТЬ

Навчально-методичний комплекс з дисципліни

Спеціальність 031501.65 «Мистецтвознавство»

Перм

ПДПУ

Автор - укладач: канд. іст. наук, доцент кафедри загальної історії

Р. Г. Андаева

Навчально-методичний комплекс дисципліни «Західноєвропейське мистецтво Середніх століть» складено відповідно до вимог державного освітнього стандарту вищої професійної освіти і входить в блок загальноосвітніх дисциплін за фахом 31501.65 «Мистецтвознавство». Комплекс призначений для студентів заочної форми навчання.

© Андаева Р. Г., складання, 2008

© ГОУ ВПО «Пермський державний

педагогічний університет », 2008

ЗМІСТ

I. Робоча програма дисципліни ... ... 4 1. Цілі і завдання вивчення дисципліни ... ... ... 4

2. Вимоги до рівня засвоєння змісту дисципліни ... ... ... 5

3. Обсяг дисципліни, форми поточного та проміжного контролю

3.1. Обсяг дисципліни і види навчальної роботи ... ... .5

3.2. Розподіл годин за темами та видами навчальної роботи ... 6

4. Зміст курсу ... ... 7

5. Теми семінарських занять ... ... 13

6. Тематика контрольних робіт ... ... .17

7. Навчально-методичне забезпечення дисципліни

7.1. Список літератури... ... 18

7.2. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення

дисципліни ... ... ... 20

7.3. Методичні вказівки студентам ... 21

7.4. Теми самостійної роботи ... .23

7.5 Методичні рекомендації викладачам ... 33

II. Матеріали, що встановлюють зміст і порядок

проведення проміжних і підсумкових атестацій

1. Тематика контрольних робіт ... ... 35

2. Екзаменаційні питання ... ... 36

3. Тести ... ... 37

I. РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИДемократичні політичні режими: сутність, основні ознаки. | Цілі і завдання вивчення дисципліни

Вимоги до рівня засвоєння змісту дисципліни | Розподіл годин за темами та видами навчальної роботи | Теми семінарських занять | Літератури до семінару 2 | За їх виконання | Навчально-методичне забезпечення дисципліни | Методичні вказівки студентам | Тема 1. Каролингское Відродження | Тема 4. романського мистецтва Франції | Тема 5. Мистецтво Німеччини і Англії в романський період |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати