На головну

Тема 5 ПРАВООТНОШЕНИЯ У СФЕРІ ПРАЦІ

  1. I. Перетворення енергії в біосфері
  2. II. Предмет і метод банківського права. Банківські правовідносини.
  3. III. Розподіл повноважень у сфері охорони підприємства
  4. IV. ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВОВІДНОСИНИ
  5. Quot; Знаряддя праці "вчителя
  6. А) відшкодування зношених засобів праці в грошовому вираженні і в натурі, створення фонду накопичення для розширення виробництва;
  7. Адміністративна і дисциплінарна відповідальність за правопорушення в сфері дорожнього руху.

Завдання і практичні завдання

1. Викладач державного вищого навчального закладу Сахаров звернувся до суду з позовом про стягнення компенсації на придбання книговидавничої продукції в розмірі, встановленому Законом України «Про освіту». Разом з тим їм було заявлено вимогу про стягнення відсотків від невиплаченої суми згідно зі ст. 236 ТК РФ. Представник вузу заявив про те, що компенсація на придбання книговидавничої продукції є соціальною допомогою, а не заробітною платою працівника, і тому ніякі відсотки сплаті не підлягають.

Сформулюйте рішення суду. Які правовідносини між працівником і роботодавцем виникають з приводу виплати компенсації на придбання книговидавничої продукції?

2. 000 «Авангард» уклало з громадянкою Уварової договір надання послуг, відповідно до якого вона повинна надавати послуги секретаря-референта (відповіді на телефонні дзвінки, прийом відвідувачів і ін.), А організація взяла на себе зобов'язання оплатити дані послуги за актом прийому-передачі наданих послуг, підписуються щомісяця. Зміст даного акту прийому-передачі полягала в тому, що Уварова надала свої послуги, а організація оплатила їх в сумі, встановленої договором. Після декількох місяців безперервної роботи Уварова захворіла і змогла відновити надання послуг через два тижні. Однак директор 000 заявив, що в її послугах організація більше не потребує, і повідомив про одностороннє припинення договору. Уварова звернулася до суду з позовом про поновлення на роботі, вважаючи, що правовідносини носять трудової, а не цивільно-правовий характер.

Сформулюйте рішення суду. У чому полягають ос новні відмінності трудових і цивільно-правових відносин?

3. Директор заводу «Авторемонт» видав правила внутрішнього трудового розпорядку без попереднього узгодження їх з профспілковим комітетом. Профспілковий комітет звернувся із заявою про скасування прийнятого локального нормативного акту в федеральну інспекцію праці.

До якого виду правовідносин відносяться правовідносини між профспілковим комітетом і організацією? Сформулюйте рішення федеральної інспекції праці.

4. 000 «Фініш» уклало договір з громадянкою Шалаєвої, згідно з яким вона надала частину свого житлового будинку під магазин за певну плату. Одночасно договором було обумовлено, що Шалаєва зобов'язується прибирати приміщення, виділене під магазин, за що організація буде виплачувати їй щомісяця 2000 рублів. Через шість місяців Шалаєва зажадала виплатити їй компенсацію за невикористану відпустку або надати відпустку. Директор 000 «Фініш» в задоволенні цих вимог відмовив. Шалаєва звернулася до суду за захистом своїх прав.

Яке рішення повинен винести суд? У яких стосунках (трудових або цивільно-правових) знаходиться Шалаєва з 000 «Фініш»?

5. При перевірці дотримання фінансової та штатної дисципліни в організації було встановлено, що всупереч штатним розкладом в її адміністрації є юрисконсульт - член колегії адвокатів, який обслуговує дану організацію за договором між цією організацією та юридичною консультацією. Крім того, окремі роботи по листуванню документів здаються друкаркам-надомницею. Перевіряючі визнали це порушенням штатної дисципліни.

У яких правовідносинах з організацією знаходяться адвокат і друкарки? Чи відповідає чинному законодавству рішення комісії?

 Тема 4 СУБ'ЄКТИ ТРУДОВОГО ПРАВА | Тема 6 СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО В СФЕРІ ПРАЦІ

Тема 1 ПРЕДМЕТ, МЕТОД І СИСТЕМА ТРУДОВОГО ПРАВА | Тема 2 ПРИНЦИПИ ТРУДОВОГО ПРАВА | Тема 3 ДЖЕРЕЛА ТРУДОВОГО ПРАВА | Тема 7 Правове регулювання ЗАЙНЯТОСТІ | ТЕМА 8 ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ | Розділ 2 Підстави зміни трудового договору | А. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника | Розділ 4 Захист персональних даних працівника | Розділ 1 Робочий час і його види. Режим роботи | РОЗДІЛ 2 ЧАС ВІДПОЧИНКУ ТА ЙОГО ВИДИ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати