На головну

завдання

  1. друге завдання
  2. Для відповідей учасників використовуйте спеціальний бланк OGP_бланк ответов_8-9 класс.doc з архіву із завданням олімпіади.
  3. Домашнє завдання
  4. Домашнє завдання
  5. Домашнє завдання
  6. Домашнє завдання
  7. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

на _________________________дипломний проект_______________

(Найменування виду роботи)

студент _____________Соколова Юлія Сергіївна__________________

(прізвище ім'я по батькові)

Код кафедри ______08.13_________ Група ________ВМ-536___

Тема: Дослідження технологічної ефективності нових МОР і техніки їх застосування при шліфуванні заготовок з важкооброблюваних сталей і сплавів_____________________________

Спеціальна частина: Розробка пристрою для подачі МОР до верстатів 3Е153 і 3Г71, пристосування для розточування отворів в корпусі пристрою для подачі МОР, розрахунок двокомпонентного динамометра ___

Затверджена наказом по ВПИ (філія) ВолгГТУ

від __28.02.2010_____ № ___313-ст__

Термін пред'явлення готової роботи ___________ 20.05.2010 ____________

(Дата, підпис)

Вихідні дані для виконання роботи:

1 Номенклатура сталей і сплавів 5 марок

2 Типаж МОР _______________________________________8 складів

3 Науково-технічна та патентна інформація _______________________

4 Науково-технічні звіти по НДР, виконаним кафедрою СОТ_____

5 Матеріали переддипломної практики_______________________________

Зміст основної частини пояснювальної записки:

1Обзорнаучнойінаучно-технічної літературиіпатентов__________

2Технологіческаячасть___________________________________________

Маршрутно-операційний технологічний процес виготовлення корпусу пристрою для подачі МОР ________________________________

3. Науково-дослідні розробки_____________________________

Характеристика сучасного стану проблеми. Мета роботи і завдання дослідження. Методика досліджень. Результати дослідження, рекомендації

4. Конструкторські розробки_____________________________________

Розрахунок і проектування в обсязі технічного проекту пристроїв для подачі МОР до верстатів 3Е153 і 3Г71, двокомпонентного динамометра, пристосування для розточування отворів в корпусі пристрою для подачі МОР ____________

5. Організація виробництва (НДР)_________________________________

Наукова організація праці дослідника процесу шліфування. планування мереж____________________________________________________

6 Безопасностьіекологічностьпроекта______________________________

Охорона праці дослідника процесу швидкісного шліфування із застосуванням МОР _______________________________________________

7 Організаційно-економіческаячасть______________________________

Розрахунок економічної ефективності від впровадження нових МОР і техніки їх застосування в виробничих умовах ________________________

Перелік графічного матеріалу:

1 Креслення загальних видів пристрої для подачі МОР в зону шліфування на верстатах ЗЕ153 і ЗГ71 ______________________________________ 1-2 л.

2 Структурні, кінематичні, гідравлічні та інші схеми пристроїв для подачі МОР ___________________________________ 0,5 л.

3 Креслення загальних видів динамометра і пристосування для растачіванія1,5-2 л.

4 Графіки, діаграми, фотографії ___________________________ 3-4 л.

5 Аналіз точності механічної обробки корпусу_______________ 1 л.

6 Технологічні ескізи_____________________________________ 1 л.

Керівник роботи (проекту) ________________ А. В. Моісеєв

(Підпис і дата підписання) (ініціали та прізвище)

студент ___________________ Ю. С. Соколова__

(Підпис і дата підписання) (ініціали та прізвище)

Консультанти по розділах:

Безпека і екологічність

проекту ________________ __Е. Е. Уткіна ___

(Коротке найменування розділу) (підпис і дата підписання) (ініціали та прізвище)

Організаційно-економічна

частина _____ _________________ __В. В._Бакаєв _

(Коротке найменування розділу) (підпис і дата підписання) (ініціали та прізвище)
завдання | Приклад календарного графіка виконання дипломного проекту з розвиненою технологічною частиною

Загальні правила оформлення | Цілі і завдання дипломного проектування за технологією машинобудування | Закріплення тим, формування творчих колективів | Завдання на дипломне проектування | Послідовність роботи та наукова організація праці при виконанні дипломних проектів та робіт | Форми колективної роботи при виконанні комплексних дипломних проектів | Керівництво дипломним проектуванням. консультації | Контроль за роботою студента | Графік захисту дипломних проектів | Обговорення, впровадження та публікація науково-технічних розробок дипломних проектів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати