На головну

додаток Б

  1. Користуючись типологічних таблицею (Додаток 2) розкрийте характеристику будь-якої культури Нового або Новітнього временіпо тим же параметрам.
  2. додаток
  3. додаток
  4. додаток
  5. додаток
  6. додаток
  7. ДОДАТОК

Типове зміст пояснювальної записки дипломного проекту з розвинене й науково-дослідницько й частиною

(Рекомендований)

Титульна сторінка

Завдання на дипломне проектування

Анотація дипломного проекту

зміст

Вступ

1 Огляд (аналіз) наукової і науково-технічної літератури і патентів. Мета і завдання дослідження

2 Методика досліджень

2.1 Критерії оцінки ефективності досліджуваного процесу (пристрої, машини)

2.2 Параметри, що контролюються при дослідженнях

2.3 Методика аналітичних досліджень. Математичні моделі. чисельне моделювання

2.4 Умови експериментальних досліджень (кошти технологічного оснащення, зразки (заготовки), режими обробки, методи і засоби вимірювання параметрів, що контролюються)

2.5 Склад дослідів. планування експериментів

2.6 Обробка результатів дослідження

2.7 Методи аналізу отриманої інформації

3 Результати досліджень

3.1 Графіки, діаграми, таблиці та інші засоби узагальнення і показу отриманої інформації

3.2 Аналіз та узагальнення отриманої інформації

3.3 Наукові і практичні висновки

3.4 Пропозиції щодо використання результатів виконаних досліджень

4 Технологічні розробки

4.1 Маршрутний технологічний процес складання одного з спроектованих в дипломному проекті виробів

4.2 Маршрутно-операційний технологічний процес виготовлення однієї-двох деталей, що входять в спроектоване дипломником виріб

5 Конструкторські розробки

5.1 Розрахунок і проектування кінематичних, гідравлічних, пневматічес-ких, електричних та інших схем спеціального наукового обладнання, установок, стендів, приладів, апаратів

5.2 Технічні та робочі проекти спеціального наукового обладнання, установок, стендів, приладів і апаратів за п. 5.1, а також вузлів, усовер-шенствованних за результатами досліджень

5.3 Технічні проекти технологічного оснащення (складальних і верстатних пристосувань, допоміжного, ріжучого і вимірювального інструмента), засобів механізації та автоматизації технологічних процес-сов складання виробу і виготовлення деталей по п. 4

6 Організація науково-дослідницької роботи

6.1 Наукова організація праці дослідника

6.2 Планування мереж дослідницької роботи

7 Безпека і екологічність проекту

7.1 Охорона праці дослідника

7.2 Охорона праці в зв'язку з технологією складання або механічної обробки по п. 4 або в зв'язку з експлуатацією досліджуваного об'єкта

8 Економічне обґрунтування розробок проекту

8.1 Розрахунок економічної ефективності промислового впровадження результатів НДР

8.2 Економічне обгрунтування технологічних процесів по п. 4 або застосування дослідженого (вдосконаленого) технологічного облад-нання і (або) технологічного оснащення

висновок

Список використаної літератури

додатки
додаток А | завдання

Загальні правила оформлення | Цілі і завдання дипломного проектування за технологією машинобудування | Закріплення тим, формування творчих колективів | Завдання на дипломне проектування | Послідовність роботи та наукова організація праці при виконанні дипломних проектів та робіт | Форми колективної роботи при виконанні комплексних дипломних проектів | Керівництво дипломним проектуванням. консультації | Контроль за роботою студента | Графік захисту дипломних проектів | Обговорення, впровадження та публікація науково-технічних розробок дипломних проектів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати