Головна

додаток А

  1. Користуючись типологічних таблицею (Додаток 2) розкрийте характеристику будь-якої культури Нового або Новітнього временіпо тим же параметрам.
  2. додаток
  3. додаток
  4. додаток
  5. додаток
  6. додаток
  7. ДОДАТОК

Типове зміст пояснювальної записки дипломного проекту з розвиненою технологічною частиною (проект цеху, дільниці, лінії, технологічного процесу)

(Рекомендований)

Титульна сторінка

Завдання на дипломне проектування

Анотація дипломного проекту

зміст

Вступ

1 Вихідна інформація (для розробки дипломного проекту)

2 Огляд (аналіз) наукової і науково-технічної літератури і патентів

3 Загальні положення

3.1 Службове призначення та технічні характеристики об'єктів виробництва

3.2 Виробнича програма (номенклатура і річна програма випуску об'єктів виробництва; тип виробництва)

3.3 Класифікація об'єктів виробництва по конструктивно-технологічним ознаками

3.4 Організаційно-технічні характеристики виробництва (виробнича структура цеху, форми організації виробництва, типи потокових ліній, такт випуску виробів, режим роботи і фонди часу)

4 Технологічний процес складання виробу

4.1 Аналіз і розробка технічних вимог до виробу

4.2 Відпрацювання конструкції виробу на технологічність

4.3 Методи і засоби технічного контролю якості виробів

4.4 Маршрутний технологічний процес складання виробу (схема зборки, послідовність операцій, обладнання за операціями)

4.5 Технологічні операції (структура операцій, раціональна послідовність переходів, технологічне оснащення, засоби механізації та автоматизації, технічне нормування, професії і кваліфікація виконавців)

4.6 Розрахунок точності, продуктивності та економічної ефективності технологічного процесу складання

4.7 Технологічна документація (маршрутні і операційні карти, карта і циклограмма збірки, технологічні ескізи і ін.)

5 Технологічні процеси виготовлення деталей

5.1 Основні особливості та напрямки проектування технологічних процесів виготовлення деталей

5.2 Відпрацювання деталей на технологічність

5.3 Аналіз і розробка технічних вимог на деталі з точки зору механічної обробки (на типові представники об'єктів виробництва)

5.4 Заготовки і методи їх виготовлення (види вихідних заготовок і методи їх виготовлення, техніко-економічна оцінка вибору заготовок)

5.5 Методи обробки поверхонь заготовок

5.6 Методи і засоби технічного контролю якості деталей

5.7 Операційні або маршрутно-операційні технологічні процеси виготовлення деталей (технологічні бази, аналіз точності механічної обробки однієї з деталей, оптимальні варіанти технологічних процесів)

5.8 Розмірний аналіз технологічного процесу виготовлення однієї з деталей

5.9 Технологічна документація (маршрутні і операційні карти, карти ескізів, технологічні ескізи і ін.)

5.10 Технічні завдання на проектування спеціального обладнання пристосувань, ріжучого і вимірювального інструмента

6 Науково-дослідні розробки

7 Спеціальні засоби технологічного оснащення (розрахунок і проектування)

7.1 Спеціальні пристосування

7.2 Спеціальні ріжучі інструменти

7.3 Спеціальні засоби технічного контролю

7.4 Спеціальні засоби механізації та автоматизації технологічних процесів

7.5 Спеціальні засоби механізації та автоматизації процесів переміщення тарноштучних вантажів

8 Розрахунок, компоновка і планування цеху, дільниць, потокових ліній

8.1 Розрахунок річної трудомісткості та станкоемкості виготовлення деталей і складання виробів

8.2 Розрахунок кількості основного та допоміжного обладнання

8.3 Розрахунок чисельності працюючих

8.4 Визначення складу і розрахунок площ (виробничі та допоміжні площі, адміністративно-побутові приміщення)

8.5 Тип будівлі і компоновка цеху (дільниць, ліній)

8.6 Технологічна планування цеху, дільниць, ліній (основні принципи планування виробничих ділянок; компоновка і планування поточних і автоматичних ліній виготовлення деталей)

9 Організація і управління виробництвом

10 Безпека і екологічність проекту (техніка безпеки, протипожежні пожежної техніка, промислова санітарія, охорона нав колишнього середовища, екології ність виробництва та ін.)

11 Економіка виробництва (розрахунок вартості основних фондів, матеріалів, енергії, інструментів, фонду заробітної плати; кошторис цехових витрат, витрат на виробництво; кальку ляция собівартості продукції та ін.)

12 Техніко-економічні показники проекту і їх аналіз

висновки

Список використаної літератури

додатки
Підготовка до захисту і захист дипломних проектів | додаток Б

Загальні правила оформлення | Цілі і завдання дипломного проектування за технологією машинобудування | Закріплення тим, формування творчих колективів | Завдання на дипломне проектування | Послідовність роботи та наукова організація праці при виконанні дипломних проектів та робіт | Форми колективної роботи при виконанні комплексних дипломних проектів | Керівництво дипломним проектуванням. консультації | Контроль за роботою студента | Графік захисту дипломних проектів | Обговорення, впровадження та публікація науково-технічних розробок дипломних проектів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати