Головна

Рецензування дипломних проектів

  1. O вибір інвестиційних проектів для реалізації серед представлених, і т.д.
  2. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
  3. види проектів
  4. Виробнича програма та кошторисна ВАРТІСТЬ будівництва и догляд за проектованім об'єктом
  5. Зовнішнє рецензування випускної кваліфікаційної роботи
  6. Питання № 4. Основні характеристики і класифікація інвестиційних проектів.
  7. Всеросійського конкурсу молодіжних авторських проектів,

Обов'язковою актом оцінки якості дипломних проектів є їх рецензування.

Склад рецензентів дипломних проектів визначається випускною кафедрою і за поданням завідувача кафедри затверджується деканом факультету. Як рецензентів залучаються висококваліфіковані фахівці підприємств і організацій, а також професори і викладачі інших вузів або даного вузу, якщо вони не працюють на випускає кафедрі.

Дипломний проект направляється на рецензію після перегляду і допуску проекту до захисту завідувачем випускаючої кафедри.

Рецензент вивчає зміст ПЗ і графічних матеріалів проекту, проводить бесіду зі студентом з метою з'ясування обґрунтованості прийнятих в проекті рішень. На основі цього рецензент в письмовій формі (зазвичай на спеціальних бланках) становить рецензію, в якій відображає наступні основні питання (див. Додаток І):

1) відповідність складу і обсягу проекту завданням на дипломне проектування;

2) актуальність теми проекту;

3) оригінальні самостійні технічні, наукові, організаційні, економічні та інші розробки, запропоновані в проекті;

4) технічна та загальна грамотність проекту і ретельність його оформлення;

5) відповідність графічного матеріалу і ПЗ вимогам діючих стандартів та інших керівних і нормативних документів;

6) практична і наукова цінність прийнятих в проекті рішень і розробок;

7) рекомендації і пропозиції рецензента ДАК, вузу, що випускає кафедрі, заводу, дипломникові;

8) основні недоліки проекту, критичні зауваження щодо його змісту і оформлення.

На закінчення рецензент дає оцінку дипломного проекту за чотирибальною системою.

В кінці рецензії рецензент вказує місце своєї роботи, займану посаду і дату. Він підписує також титульний лист ПЗ.

Рецензія в закритому конверті передається студенту разом з дипломним проектом для подання завідувачу випускаючої кафедри, серед яких був і студента-дипломника з її змістом і направляє дипломний проект з рецензією в ДАК для захисту.

 Обговорення, впровадження та публікація науково-технічних розробок дипломних проектів | Підготовка до захисту і захист дипломних проектів

Загальні правила оформлення | Цілі і завдання дипломного проектування за технологією машинобудування | Закріплення тим, формування творчих колективів | Завдання на дипломне проектування | Послідовність роботи та наукова організація праці при виконанні дипломних проектів та робіт | Форми колективної роботи при виконанні комплексних дипломних проектів | Керівництво дипломним проектуванням. консультації | Контроль за роботою студента | Графік захисту дипломних проектів | додаток А |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати