На головну

Контроль за роботою студента

  1. I. Методичні вказівки для виконання контрольних робіт
  2. I. Цілі і завдання виконання контрольної роботи
  3. IV. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ОСВОЄННЯ ДИСЦИПЛІНИ
  4. IX. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ З ДИСЦИПЛІНИ
  5. IX. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ З ДИСЦИПЛІНИ
  6. V. Зразки контрольних робіт
  7. V. ПЕРЕЛІК ТЕМ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Практикуються такі основні форми контролю за роботою студента над дипломним проектом:

1) систематичний контроль з боку керівника проекту в процесі проведення консультацій. Результати цього контролю щотижня фіксуються в графіку ходу виконання дипломного проектування;

2) періодичний контроль, здійснюваний спеціальною комісією, призначеною завідувачем випускаючої кафедри. За весь період дипломного проектування цей контроль здійснюється зазвичай двічі - після першого і другого етапів проектування (точні дати контролю вказуються в календарному графіку і спеціальному оголошенні кафедри). В обох випадках на контроль представляються всі наявні у студента чистові, чорнові і ескізні матеріали по всіх розділах проекту. Підсумки контролю розглядаються на засіданні кафедри і доводяться до відома деканів відповідних факультетів. Відстаючі від графіка студенти викликаються на засідання кафедри. У разі незадовільного ходу дипломного проектування студенту призначається час додаткового контролю (перегляду) або ставиться питання перед деканатом про особливі заходи;

3) спеціальний контроль, що проводиться комісією кафедри в додаткові терміни (поза строками контролю, встановлених календарним графіком). Позачергового контролю піддаються дипломні проекти відстаючих студентів з метою усунути відставання від календарного графіка і попередити зрив планових термінів завершення дипломного проекту;

4) контроль всіх матеріалів дипломного проекту на дотримання стандартів (нормоконтроль);

5) остаточний контроль закінченого проекту, що проводиться завідувачем кафедри при наявності позитивного відгуку керівника.

Мета цього контролю - перевірка якості та відповідності проекту завданням на проектування, допуск до захисту в засіданні ДАК.

У разі, якщо завідувач кафедри не вважає за можливе допустити студента до захисту дипломного проекту, це питання розглядається на засіданні кафедри за участю керівника проекту. Протокол засідання кафедри подається декану факультету.

 Керівництво дипломним проектуванням. консультації | Графік захисту дипломних проектів

Загальні правила оформлення | Цілі і завдання дипломного проектування за технологією машинобудування | Закріплення тим, формування творчих колективів | Завдання на дипломне проектування | Послідовність роботи та наукова організація праці при виконанні дипломних проектів та робіт | Форми колективної роботи при виконанні комплексних дипломних проектів | Обговорення, впровадження та публікація науково-технічних розробок дипломних проектів | Рецензування дипломних проектів | Підготовка до захисту і захист дипломних проектів | додаток А |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати