Головна

Керівництво дипломним проектуванням. консультації

  1. NetStar. Короткий посібник
  2. V. КЕРІВНИЦТВО дипломних проектів
  3. VIII. ПРАКТИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ пастиря
  4. Антиколоніальний і антіханское повстання в Букеевской Орді під керівництвом Ісатая Тайманова і Махамбета Утемісова.
  5. Верховне керівництво збройними силами здійснюють вищі представницькі органи державної влади, глава держави або глава уряду.
  6. Питання 2: Завдання та методи роботи жіночої консультації.
  7. Повстання під керівництвом І. Тайманова і М. Утемісова в молодшому Жузе.

Керівниками дипломного проектування призначаються, як правило, професори, доценти та старші викладачі кафедри. Керівниками можуть бути також наукові співробітники і висококваліфіковані фахівці підприємств і організацій, а також найбільш досвідчені викладачі та співробітники підрозділів даного вузу. При призначенні керівників слід враховувати відповідність їх науково-педагогічної або виробничої спеціалізації характером тем дипломних проектів. За одним керівником закріплюють зазвичай не більше 6-8 студентів, в тому числі не більше двох, трьох студентів, які виконують проекти науково-дослідного характеру.

Основні обов'язки керівника дипломного проекту (роботи) такі:

1) розробка завдання на дипломне проектування;

2) підбір консультантів;

3) надання студенту допомоги в розробці календарного графіка роботи на весь період дипломного проектування;

4) рекомендації студенту по підбору вітчизняної і зарубіжної вихідної інформації по темі проекту (роботи);

5) проведення систематичних (за розкладом кафедри) консультацій по всіх розділах проекту (роботи);

6) перевірка якості дипломного проекту або роботи (по частинах і в цілому);

7) написання відкликання на закінчений проект.

Консультанти надають студенту допомогу в розробці окремих розділів дипломного проекту (роботи), підписують завдання, титульний лист ПЗ і відповідні графічні матеріали. Зустрічі студента з консультантами здійснюються за розкладом випускаючої або суміжних кафедр.

Нормоконтролер контролює підписані керівником і консультантами матеріали проекту на дотримання стандартів ЕСКД, ЕСТ ПП, ЕСТ Д і ін.

Відвідування студентом консультацій є обов'язковим. В процесі консультацій керівник і консультанти повинні не тільки допомагати дипломникові в знаходженні правильних технічних, наукових і економічний рішень, а й сприяти розвитку його творчої активності і самостійності. За прийняті в проекті рішення і правильність всіх даних відповідає студент - автор проекту. Якщо в процесі дипломного проектування керівник переконується, що студент не підготовлений до якісного і своєчасного виконання проекту (роботи) в необхідному обсязі, він ставить питання перед завідувачем кафедри про припинення дипломного проектування.

 Форми колективної роботи при виконанні комплексних дипломних проектів | Контроль за роботою студента

Загальні правила оформлення | Цілі і завдання дипломного проектування за технологією машинобудування | Закріплення тим, формування творчих колективів | Завдання на дипломне проектування | Послідовність роботи та наукова організація праці при виконанні дипломних проектів та робіт | Графік захисту дипломних проектів | Обговорення, впровадження та публікація науково-технічних розробок дипломних проектів | Рецензування дипломних проектів | Підготовка до захисту і захист дипломних проектів | додаток А |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати