На головну

Макроекономічні показники статистики грошового обігу.

  1. I. Спеціальні показники відтворення
  2. II. Спеціальні показники смертності
  3. III. Показники діяльності людей Ч-О в транспортних ерготіческіх системах (126-127, 252-263 Спб)
  4. А. Вибірковий метод математичної статистики
  5. Абсолютні показники варіації (варіаційний розмах, середнє лінійне відхилення, дисперсія, середньоквадратичне відхилення).
  6. Абсолютні показники.
  7. Аналіз грошового потоку

Система показників статистики грошового обігу включає: 1. грошовий оборот 2. грошову масу 3. готівку небанківської системи 4. безготівкові кошти 5. швидкість обігу 6. ??тривалість грошової маси 8. індекс дефлятор 9. купівельна спроможність рубля.

Грошова маса є важливим кількісним показником руху грошей, її величина залежить від кількості грошей в обігу і від швидкості їх обігу. Швидкість обігу грошей вимірюється двома показниками: 1. кількістю оборотів грошей в обігу за аналізований період.

З = ВВВ / М

Цей показник характеризує швидкість обороту грошової одиниці. На практиці в якості показника грошової маси застосовується агрегат М2, який являє собою обсяг готівки в обігу поза банками і залишків коштів у національній валюті на розрахункових, поточних рахунках і депозитах 2. тривалість одного обороту грошової маси

Т = М / (ВВП / d)

d- число днів в періоді

Розглянуті показники взаємопов'язані

З = d / T, t = d / Co

З рівняння грошового обміну можна записати

З = ВВП / М, де ВВВ = сума р1g1

Цей показник знаходиться в прямій залежності від обсягу ВВП і динаміки цін на товари і послуги і назад-пропорційних грошовій масі.

З = (сума p1 * g1) / M

Ico = (Ip * Ig) / Im, Ip = (Im * Ico) / Iввп

Де Ip- індекс дефлятор ВВП

Im- індекс обсягу грошової маси

Ico- індекс оборотності грошової маси

Iввп- індекс фізичного обсягу ВВП.

Для характеристики динаміки купюрного будови необхідні дані про величину середньої купюри, яку можна розрахувати за формулою середньої арифметичної зваженої.

 Способи нарахування грошового мультиплікатора. | Статистичні методи аналізу і прогнозу маси і грошового обігу.

Грошова банківська статистика | Труфанова Ольга Володимирівна | Грошова і банківська статистика як складова частина економічної звітності. | Органи державної статистики. | Предмет і завдання статистики грошового обігу. | Інформаційне забезпечення статистики грошового обігу. | Система показників грошового обігу. | Предмет і завдання банківської статистики. | Інформаційне забезпечення банківської статистики. | Система показників банківської статистики. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати