На головну

I. Поняття мистецтва і його соціальні функції. Види і жанри.

  1. I. Поняття і форми цивільно-правової відповідальності
  2. I. Поняття мистецтва і його соціальні функції. Види і жанри.
  3. I. Поняття компетенції
  4. II. Індивід, індивідуальність. Поняття особистості, фактори її формування і розвитку.
  5. II. Загальна характеристика мистецтва Стародавнього Єгипту, періодизація
  6. II. Природа і сутність мистецтва

Мистецтво - найважливіший елемент людської культури; одна з форм суспільної свідомості. Як і інші форми суспільної свідомості (наука, релігія, політика, право і т.д.) мистецтво не тільки осмислює і відображає реальність, а й надає на неї зворотний вплив (перетворює її).

Функції мистецтва:

· Пізнавальна

· Інформаційна

· Комунікативна

· Компенсаційна

· Евристична

· Розважальна

· Гедоністична

Як цілісна форма суспільної свідомості поділяється на види і жанри. Належність твору мистецтва до того чи іншого виду мистецтва залежить від того, якими засобами виражається його зміст.

Види мистецтва:

· Просторові (статичні), до яких відносяться образотворчі види мистецтва (живопис, графіка, скульптура), а також архітектура і декоративно-прикладне мистецтво

· Тимчасові (динамічні) - музика, література

· Просторово-часові (синтетичні) - театр, кіно і т.д.

Жанр - це поділ творів мистецтва всередині виду по предметній ознаці. У кожному виді мистецтв існують свої жанри. Найбільш поширеними в образотворчих видах мистецтв є жанри портрета, пейзажу, натюрморту і т. Д.

 Білоруський державний університет | Саратовський державний технічний університет
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати