Головна

Аналіз ліквідності балансу

  1. B. Приклад аналізу.
  2. BAR-код, бо він вважається кpайне складним, неможливим для аналізу і т. Д.
  3. I Розділ Аналіз рядів Динаміки
  4. I. Аналіз виробництва і реалізації продукції
  5. II. АНАЛІЗ ПОЛОЖЕННЯ СПРАВ У ГАЛУЗЯХ взаємодоповнюючих ПРОДУКТІВ
  6. II. Аналіз трудових ресурсів
  7. III. Аналіз основних фондів

Аналіз ліквідності балансу на 2007 р.

 актив  На початок періоду  нарешті періоду  пасив  На початок періоду  нарешті періоду  Платіжний надлишок або недолік  У% до величини підсумку групи пасиву
 на початок періоду  на кінець періоду  на початок періоду  нарешті періоду
 А1А2А3А4  П1П2П3П4  -59901-155965  -35914-161989  14,212,75,567,6  10,519,55,464,6

Аналіз ліквідності балансу на 2008 р.

 актив  На початок періоду  нарешті періоду  пасив  На початок періоду  нарешті періоду  Платіжний надлишок або недолік  У% до величини підсумку групи пасиву
 на початок періоду  на кінець періоду  на початок періоду  нарешті періоду
 А1А2А3А4  П1П2П3П4  -35914-161989  -46411-172049  10,519,55,464,6  11,510,56,871,1
 абсолютно  Співвідношення активів і пасивів балансу
 ліквідний баланс  2007 рік  2008 рік
 ний  На початок року  На кінець року  На початок року  На кінець року
 А1?П1; А2? П2; А3 ?П3; А4 ? П4.  2 247 <62 148; 170 662> 55 270; 122 109> 24 030; 139 111 <295 076.  9 784 <45 698; 149 831> 85 310; 156 006> 23 832; 120 459 <282 448  9 784 <45 698; 149 831> 85 310; 156 006> 23 832; 120 459 <282 448  1 563 <47 974, 100 804> 43 814; 187 394> 28 207; 123 822 <295 871.

Перше нерівність мають знак, протилежний знаку в оптимальному варіанті, т. Е ліквідність балансу більшою або меншою мірою відрізняється від абсолютної. При цьому нестачу коштів по одній групі активів може компенсуватися їх надлишком по іншій групі лише з вартісної величині, оскільки в реальній платіжній ситуації менш ліквідні активи не можуть замістити більш ліквідні.

Порівняння другої групи показує поточну ліквідність, т. Е платоспроможність організації найближчим до моменту проведення аналізу час.

Порівняння третьої групи активів і пасивів (повільно реалізованих активів з довгостроковими зобов'язаннями) показує перспективну ліквідність, т. Е прогноз платоспроможності організації.

Четверте нерівність носить "балансуючий" характер, і в той же час воно має глибокий економічний сенс: його виконання свідчить про дотримання мінімального умови фінансової стійкості - про наявність у підприємства власних оборотних коштів.

висновок

У процесі проходження практики виконала поставлене план, ознайомилася з документацією організації по її історії, статусу, установчими документами, штатній структурі та організації робіт. З характером і обсягами основної діяльності, економікою, фінансовим становищем і нормативно-правовою базою діяльності і т. Д

Виконувала практичні завдання керівника з практики по формуванню інформаційно-аналітичних матеріалів, в рамках дублювання посад співробітника підприємства.

Брала участь з співробітниками підприємства у виконанні конкретних робіт за фахом, в складанні і оформленні договорів, контрактів відплатних послуг, оренди і т. Д., А також участь в складанні первинних документів, бухгалтерської та статистичної звітності, розрахунку податків з складання податкової звітності.

А так само проведено аналіз платоспроможності підприємства. За даними аналізу ВАТ «Тулаточмаш» на сьогоднішній день є успішним, повністю покриває свої зобов'язання і є фінансово стійким.

Переддипломна практика визначила наступну тему дипломного проекту «Розробка заходів щодо підвищення ліквідності підприємства».

Список використаної літератури

1. Г. В. Савицька «Аналіз господарської діяльності підприємства». М., 2004.

2. Е. П. Жарковський «Антикризове управління». М., Омега-л, 2007.

3. Крейнина М. Н. «Фінансовий стан підприємства. Методи оцінки ».- М..: ІКЦ« Дис », 2004р

4. Баканов М. І., Шеремет А. Д. «Теорія економічного аналізи: підручник.». - М .: Фінанси і статистика, 2004р

5. Копії документів з організації.

 Розрахунок коефіцієнтів фінансової стійкості | Глава VI 1 сторінка

Структура фінансово-бухгалтерського відділу | Розрахунок показників ліквідності | Розрахунок коефіцієнтів ділової активності | Розрахунок показників рентабельності |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати