На головну

Психіка і свідомість. Особливості психічного відображення і форми поведінки на різних стадіях розвитку психіки в філогенезі.

  1. Air Alert III - програма для розвитку стрибка
  2. CRM-системи. Визначення, призначення та особливості.
  3. ERP -, MRP - системи. Визначення, призначення та особливості
  4. I курсу всіх напрямків заочної форми навчання
  5. I ВИЗНАЧЕННЯ ВИКИДІВ газоподібних ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН ЗА ДАНИМИ інструментальних ЗАМІРІВ
  6. I етап реформи банківської сістемиотносітся до 1988-1990 рр. (Підготовчий).
  7. I. Залежно від форми власності

психіка - Св-во високоорганіз-ой живої матерії, що полягає в активному відображенні суб'єктом об'єктивного світу і побудови невіддільною від нього картини цього світу і подальша регуляція на базі цієї картини своєї поведінки (А. Н. Леонтьєв).

психіка - Вища форма взаємозв'язку живих істот з предметним світом, виражена в їх здатності реалізувати свої спонукання і діяти на основі інформації про нього. На рівні чол-ка психіка набуває якісно новий хар-р, в силу того, що його біол перша природа перетворюється соціокультурними факторами, завдяки кіт-им виникає внутрішній план життєдіяльності - свідомість, а індивід стає особистістю (М. Г. Ярошевський).

психіка - система неотторжима від живої істоти процесів і станів взаимоперехода об'єктивних і суб'єктивних атрибутів його буття (В. А. Петровський).

психіка - Суб'єктивне відображення на об'єктивні реальності.

філогенез - Процес еволюції від стародавніх одноклітинних до сучасних живих істот.

Існує кілька походжень психіки в філогенезі:

1. Панпсіхізм - психіка властива всьому (камінню, деревам - Східна псих-ия).

2. Біопсіхізм - психіка властива всьому живому (тварин, рослин - погляди Аристотеля).

3. Нейропсіхізм - психіка є у істот з нервовою системою (представник підходу Павлов - психіка є ВНД).

4. Андропопсіхізм - психіка є тільки у людей (характерний для християнської філософії - «Господь вдихнув у людину життя»).

А. Н. Леонтьєв дав визначення психіки як суб'єктивне відображення об'єктивного світу. Він виділив 3 етапу розвитку психіки:

1. Сенсорна психіка - у живих істот - від амеби до черв'яків - сенсорне відображення і досить примітивні форми поведінки (рефлекси), поведінка вроджене.

2. Перцептивная психіка - знаходяться більш високоорг перші тварини - від комах до нижчих мавп - у них перцептивное відображення і більш складні форми поведінки, з'являються інстинкти, складна форма вродженого поведінки, з'являються навчання - придбане поведінка.

3. Стадія інтелекту - на ній знаходяться люди і вищі мавпи - здатні до інтелектуального відображення світу, з'являється нова форма поведінки - розумова деят-ть, вони здатні до умовиводів.
Поняття методології, методу і методики в психології. Класифікація методів психологічного дослідження, особливості їх вибору і застосування. | Загальне поняття про психіку, її структуру та функції.

Психологія як наука. Структура сучасної психологічної науки. | Загальне уявлення про сприйняття. Властивості сприйняття. закони сприйняття | І 10. Загальна характеристика і властивості уваги. Внесок різних психологічних теорій в сучасне розуміння уваги. | Загальна характеристика емоцій, їх значення в житті людини. | Теорії волі. | Загальне уявлення про спілкування. Функції та види спілкування. | Психологічний аналіз діяльності. Сутність і структура діяльності. Діяльність як пояснювальний принцип психіки. Індивідуальний стиль діяльності. | Поняття особистості в психології. Індивід, суб'єкт діяльності, особистість, індивідуальність. Класифікація сучасних теорій особистості. | Структура особистості по Ковальову | Проблема здібностей в психології, внесок різних психологічних теорій в сучасні уявлення про здібності. Співвідношення понять обдарованості, таланту, геніальності. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати