Головна

Direct-Costing-System як підсистема управлінського обліку.

  1. IV. Використання даних управлінського обліку для аналізу і прийняття управлінських рішень.
  2. Амортизація нематеріальних активів: методи її нарахування та порядок обліку.
  3. Аналітичний і синтетичний облік, призначення і взаємозв'язок. Хар-ка форм аналітичного і синтетичного обліку.
  4. Б) адміністративно-управлінського персоналу;
  5. Види витрат банку і система їх обліку.
  6. Види обліку.

У бухгалтерському управлінському обліку одним з альтернативних

традиційному вітчизняному підходу до калькулювання є

підхід, коли по носіях витрат планується і враховується неповна,

обмежена собівартість. Ця собівартість може включати тільки

прямі витрати. Вона може калькулювати на основі тільки

виробничих витрат, т. е витрат, безпосередньо пов'язаних з

виробництвом продукції (робіт, послуг), навіть якщо вони непрямі. В

кожному випадку повнота включення витрат у собівартість різна. Однак

загальним для цього підходу є те, що деякі види витрат,

що мають відношення до виробництва і реалізації продукції, що не

включаються в калькуляцію, а відшкодовуються загальною сумою з виручки.

Однією з модифікацій даної системи є система Direct

Costing. Її суть полягає в тому, що собівартість враховується і

планується тільки в частині змінних витрат, т. е лише змінні

витрати розподіляються по носіях витрат. частину, що залишилася

витрат (постійні витрати) збирають на окремому рахунку, в

калькуляцію не включаються і періодично списуються на фінансові

результати, т. е враховують при розрахунку прибутків і збитків за звітний

період. За змінними затратами оцінюються також запаси - залишки

готової продукції на складах і незавершене виробництво.Продукції (робіт, послуг) | Нормативний облік і аналіз відхилень.

Московська фінансово-промислова академія | Єгорова Л. І. | Організації. | управлінського обліку | Управлінським обліком. Види інформації, що використовується | Документів. | Організація управлінського обліку на підприємстві | Функції бухгалтера-аналітика, який здійснює | Поняття витрат, їх класифікація | Прямі та непрямі. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати