Головна

I. Донаучний етап розвитку геологічних знань (від давнини до середини XVIII століття).

  1. Air Alert III - програма для розвитку стрибка
  2. I. 8. Російська філософія XVIII-XX століть
  3. I.5. КЛАСИЧНА НІМЕЦЬКА ФІЛОСОФІЯ XVIII-XIX ст.
  4. II. 1.5. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ І емоційно-Вольова СФЕРИ
  5. II. Індивід, індивідуальність. Поняття особистості, фактори її формування і розвитку.
  6. II. Становлення геології як науки (друга половина XVIII - XIX ст.).

Період становлення людської цивілізації (з найдавніших часів до V ст. До н. Е.). Накопичення емпіричних знань про каменях, рудах, солях і підземних водах. Розвиток землеробства, гірничорудної справи, перші іригаційні системи.

Античний період (V ст. До н. Е.- V ст. Н. Е). Зародження уявлень про мінералах, гірських породах, а також про геологічні процеси, в рамках античної натурфілософії. Зародження ідей плутонізму і нептунізму. Найголовніші представники школи греко-римської натурфілософії (Фалес, Анаксимандр, Ксенофан, Анаксадор, Аристотель, Аристарх Самоський, Демокріт, Лукрецій, Птоломей, Страбон, Пліній і ін.)

Схоластичний період (V-XV ст. В Західній Європі, VII-XVII ст. В інших країнах). Застій у розвитку науки, переважання догматів церкви в Західній Європі. Розвиток ремесел і гірничорудної справи. Підстава перших університетів.

Арабська цивілізація і її роль у розвитку природознавства в VII-XIII ст. Гірські промисли і зародження гірничорудних знань в країнах Східної, Середньої і Південної Азії (Абу Рейхан аль-Біруні, Абу-Алі Ібн-Сіна (Авіценна)). Ремесла Стародавньої Русі, установа в 1584 р Іваном Грозним Наказу Кам'яних справ.

Період Відродження (XV-XVII ст. До середини XVIII ст.). Великі географічні відкриття. Відродження філософських поглядів античного періоду. Затвердження геліоцентричної картини світу (Н. Коперник, Г. Галілей, Дж. Бруно). Геологічні уявлення Леонардо да Вінчі, Бернара Палисси, Ніколауса Стенона, Георга Бауера (Агріколи)). Космогонічні концепції Р. Декарта і Г. Лейбніца. Плутонізму (Р. Гук, А. Л. Моро, Г. В. Рихман і ін.) І делювіанізм (А. Кірхер, Д. Вудворд, Я. Шейхцером і ін.).

Розвиток геологічних знань в Росії в епоху петровських реформ. Створення Наказу рудокопних справ (1700 г.) бергколлегіі (1718 г.), відкриття Академії наук (1725).

 Географія в XX столітті: сучасний стан географічної науки і перспективи її розвитку | II. Становлення геології як науки (друга половина XVIII - XIX ст.).

Географія в стародавньому світі | Географія в V-ХVII ст. | Географія в середині ХVII - першій половині XIX ст .: наукова систематизація географічних знань | Географія в другій половині XIX - початку XX ст .: становлення та розвиток сучасної географії | III. Класичний період розвитку геології (друга половина XIX ст.). | IV. "Критичний" період розвитку геологічних наук (1910-1950-ті рр.). | V. Новітній період розвитку геології (1960-1990-ті рр.). | VI. Прогнозування розвитку наук про Землю в XXI ст. | Огородніков, В. П. Історія і філософія науки. Навчальний посібник для аспірантов.- СПб., 2011 року. | Частина 2. Філософські проблеми природничих наук |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати