На головну

за класифікаціями ГОСТ 25100-95

  1. Поняття грунт. Класифікація грунтів по ГОСТ 25100-95.

Таблиця П.2.1

Класифікація піщаних грунтів по гранулометричному складу G

 Розмір частин d, мм  Содержаніечастіц,%  Разновідностігрунта по G
 > 2  > 25  гравелистий
 > 0,50  > 50  великий
 > 0,25  > 50  Середня крупності
 > 0,10 > 75  невеликий
 <0,10  <75  пилуватий

Таблиця П.2.2

Класифікація піщаних грунтів за ступенем неоднорідності СU

 ступінь неоднорідності СU  Різновиди грунту по СU
 <3  однорідний
 > 3  неоднорідний

Таблиця п.2.3

Класифікація піщаних грунтів за коефіцієнтом пористості e

 коефіцієнт пористості е  Разновідностігрунтапо е
 Піски гравелисті, великі, середньої крупності  Пескімелкіе  Пескіпилеватие
< 0,55  <0,60  <0,60  щільні
 0,55 - 0,70  0,60 - 0,75  0,60 - 0,80  середньої щільності
 > 0,70  > 0,75  > 0,80  пухкі

Таблиця Д.2.4

Класифікація піщаних грунтів за коефіцієнтом водонасичення Sr

 коефіцієнт водонасичення Sr  Різновиди грунту по Sr
 0 - 0,50  малому ступені водонасичення
 0,50 - 0,80  середнього ступеня водонасичення
 0,80 - 1,00  насичені водою

Таблиця Д.2.5

Класифікація піщаних грунтів по відносній деформації

морозного пученія efh

 Характеристика грунтів погранулометріческому складу G , Коефіцієнту водонасичення Sr  Разновідностігрунтапо efh  Відноси-тельнаядеформаціяморозного пучения efh
 Піски крупні і середньої крупності незалежно від Sr  практично виникненню здимань  <0,01
 Піски дрібні і пилеватиепрі Sr < 0.60  практично виникненню здимань  <0,01
 Піски пилуваті і мелкіепрі 0.60 < Sr < 0.80  слабоздимистих  0,01 - 0,35
 Піски пилуваті і мелкіепрі 0.80 < Sr < 0.95  середньоздимистими  0,035 - 0,07
 Піски пилуваті і мелкіепрі Sr > 0.95  сільнопучіністие і надмірно пучіністие  > 0,07
 Фізичні властивості мінералів
 Опис мінералів за фізичними властивостями
 Опис магматичних гірських порід
 Опис осадових гірських порід
 Опис метаморфічних гірських порід
 Опис грунтів класу природні скельні з жорсткими структурними зв'язками по ГОСТ 25100-95
 Побудова інженерно-геологічного розрізу по свердловинах і виділення інженерно-геологічних елементів (ІГЕ) на території будівельного майданчика по ГОСТ 20522-96

 Умовні графічні позначення основних видів грунтів | Класифікація і методи фарбування хромосом

Лабораторна робота №1 | Визначення фізичних властивостей мінералів | Лабораторна робота №3 | Лабораторна робота №4 | І виділення інженерно-геологічних елементів | Умовні графічні позначення показника плинності IL і коефіцієнта водонасичення грунтів Sr на інженерно-геологічних розрізах і колонках |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати