Головна

Вбивство: поняття, характеристика, класифікація

  1. I. Поняття, предмет, метод та система трудового права України
  2. Аналіз і синтез. Їх класифікація в рамках категорій "річ", "властивість", "відношення".
  3. Аутохромосоми та гетерохромосоми. Статевий хроматин. Класифікація мутацій:генні,геномні,хромосомні абертації.
  4. Багаторівнева класифікація методів за ступенем загальності та колом застосування. Співвідношення між емпіричним і теоретичним рівнями пізнання. «Емпірична навантаженість» теорії.
  5. Безпека банківської діяльності: поняття, мета і завдання
  6. Валюта та її класифікація. Валютний курс у системі міжнародних фінансів

Відповідно до ч.1 ст.115 КК України вбивство - це умисне протиправне заподіяння смерті іншій особі. Однак, вбивство вчиняється не тільки умисно, але й через необережність, тому під вбивством слід розуміти винне (умисне або через необережність) протиправне заподіяння смерті іншій особі.

Безпосереднім об'єктом є життя особи. Моментом виникнення життя особи є початок фізіологічних пологів. Моментом припинення життя є настання біологічної смерті, тобто це незворотній процес розпаду клітин центральної нервової системи та головного мозку.

Із об'єктивної сторони вбивство характеризується матеріальним складом, тому для нього характерні:

1) суспільна небезпечність діяння, яке, як правило, полягає в активній дії, хоча може полягати в бездіяльності;

2) суспільно-небезпечний наслідок у вигляді біологічної смерті потерпілої особи;

3) причинний зв'язок між 1 і 2. Він повинен бути прямим безпосереднім і необхідним. Це означає, що вчинене діяння неминуче тягне за собою передбачений у законі наслідок у вигляді смерті, а такий наслідок є закономірним результатом вчиненого діяння.

При кваліфікації вбивства обов'язковому з'ясуванню підлягають і такі ознаки об'єктивної сторони як спосіб та час вчинення вбивства, а також обстановка його вчинення, оскільки ці ознаки суттєво впливають на кваліфікацію вчиненого.

Із суб'єктивної сторони вбивство може вчинятись як умисно так і через необережність. Досить часто обов'язковим при кваліфікації є встановлення мотиву та мети вчинення вбивства, а також емоційного стану.

Суб'єктом може бути: особа віком з 14 років ( ст. 115-117 КК України), особа віком з 16 років (ст. 118 - 119 КК України).

Усі вбивства, залежно від форми вини поділяються на:

- умисні вбивства ( ст. 115 - 118 КК України );

- вбивство через необережність ( ст. 119 КК України).

У свою чергу умисне вбивство за ступенем тяжкості поділяють на:

1) просте умисне вбивство ( ч. 1 ст. 115 КК України ) - це вбивство при відсутності як пом'якшуючих, так і обтяжуючих обставин. Кримінальний закон України не дає вичерпного переліку таких вбивств, однак, судова практика до них відносить: вбивство у бійці або в сварці, вбивство з помсти, ненависті чи заздрощів, вбивство з ревнощів;

2) умисне вбивство при пом'якшуючих обставинах:

- вбивство у стані сильного душевного хвилювання (ст. 116 КК України);

- вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини (ст. 117 КК України);

- вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або заходів, необхідних для затримання злочинця (ст. 118 КК України)

3) умисне вбивство при обтяжуючих обставинах ч. 2 ст. 115 КК України до таких вбивств відносить:

- вбивство 2-х або більше осіб ( п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України);

- вбивство малолітньої дитини або жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України);

- вбивство заручника або викраденої особи (п.3 ч.2 ст.115 КК України);

- вбивство з особливою жорстокістю (п. 4 ч.2 ст. 115 КК України)

- вбивство способом, небезпечним для життя багатьох осіб;

- вбивство з корисливих мотивів (п.6 ч.2 ст.115 КК України);

- вбивство з хуліганських мотивів (п.7 ч. 2 ст.117 КК України);

- вбивство особи або її близького родича в зв'язку з виконанням нею свого службового чи громадського обов'язку ( п.8 ч. 2 ст. 115 КК України);

- вбивство з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення (п. 9 ч. 1 ст. 115 КК України );

- вбивство, поєднане із зґвалтуванням або насильницьким задоволенням статевої пристрасті неприродним шляхом (п.10 ч.2 ст.115 КК України);

- вбивство на замовлення (п. 11 ч.2 ст. 114 КК України);

- вбивство вчинене за попередньою змовою групою осіб (п.12 ч.2 ст.115);

- повторне вбивство ( п. 13 ч. 2 ст.115 КК України);

- вбивство з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості( п. 14 ч. 2 ст.115 КК України).Поняття, загальна характеристика та види злочинів проти життя та здоров'я особи. | Ст. 116 Вбивство у стані сильного душевного хвилювання

Тема: Злочини проти основ національної безпеки України | Ст.111 Державна зрада | Ст. 112 Посягання на життя державного чи громадського діяча | Ст.113 Диверсія | Ст.114 Шпигунство | Ст. 118 Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або заходів, необхідних для затримання злочинця | Тілесні ушкодження: поняття, аналіз, види | Ст.121 Умисне тяжке тілесне ушкодження | Ст. 134 Незаконне проведення аборту | Ст.135 Залишення в небезпеці |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати