На головну

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

  1. I. Методичні вказівки для виконання контрольних робіт
  2. I. Методичні вказівки з підготовки
  3. I. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
  4. I. ЦІЛЬОВА ВСТАНОВЛЕННЯ І ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
  5. III МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ
  6. III. Рекомендації щодо виконання завдань і підготовці до семінарського (практичного) заняття
  7. III. Рекомендації щодо виконання завдань і підготовці до семінарського (практичного) заняття

l Вперше Flash-пам'ять була розроблена компанією Toshiba в 1984 році. У 1988 році Intel розробила власний варіант флеш-пам'яті.

l Назва була дана компанією Toshiba під час розробки перших мікросхем флеш-пам'яті як характеристика швидкості стирання мікросхеми флеш-пам'яті "In a flash" - В одну мить.

стримери (Довга стрічка) - пристрій для запису інформації на магнітну стрічку. Він використовується в системі резервного збереження інформації з жорсткого диска. Якщо на жорсткому диску зберігається важлива інформація, то її необхідно регулярно зберігати магнітній стрічці.

Картриджі стримера схожі на магнітофонні касети, але зроблені надійніше. Касети стримера мають великий обсяг - від 40 Мбайт до 13 Гбай

Варіант 1

1. Для визначення початкового положення і швидкості рівномірного руху здійснені (наближені) виміри в різні моменти часу.

t
S  3.01  4.02  4.99  6.05

Використовуючи ці дані, знайти і методом найменших квадратів. Зобразити на площині дані вимірів і знайдену лінійну залежність від.

2.Обчислити визначений інтеграл методом Симпсона з точністю 0.01

3.Методами дотичних і бисекции вирішити з точністю до 0.01 рівняння

4.Написати інтерполяційний многочлен Лагранжа для апроксимації функції y = f (x), значення якої дано таблицею. Обчислити значення при

   x y  0.5-1  0.6  0.7  0.8

5. Чисельно вирішити запропоновану задачу Коші для звичайного диференціального рівняння на інтервалі [0,1] методом Ейлера для кроку інтегрування h = 0.01. Результат вивести у вигляді таблиці

у '= (xy2+ X) / (y-x2y), y (0) = 1

Варіант 2

1. Виконати квадратичную інтерполяцію за методом найменших квадратів для таких експериментальних даних:

x  1.0  2.0  2.5  3.0  4.0  4.5  5.0  6.0
y  1.88  0.96  -0.13  -2.08  -6.72  -10.67  -14.13  -22.80

2. Обчислити визначений інтеграл методом Симпсона з точністю 0.01

3. Методами дотичних і бисекции вирішити з точністю до 0.01 рівняння

4.Написати інтерполяційний многочлен Лагранжа для апроксимації функції y = f (x), значення якої дано таблицею. Обчислити значення при

   x y  1.0-3  1.5-2  2.0  2.50.5

5. Чисельно вирішити запропоновану задачу Коші для звичайного диференціального рівняння на інтервалі [0,1] методом Рунге-Кутта для кроку інтегрування h = 0.01. Результат вивести у вигляді таблиці

у '= (1-2x) / y2, Y (0) = 1

варіант 3

1.Побудувати функцію, квадратическую в середньому найменш ухиляється від наведених нижче експериментальних даних

x  0.6  0.8  1.1  1.4  1.8  2.0
y  0.194  0.604  1.213  1.789  2.615  2.983

А потім обчислити її значення в точках x= 0.750, x= 1.673, x= 1.894.

2.Обчислити визначений інтеграл методом Симпсона з точністю 0.01.

3.Методами хорд і бисекции вирішити з точністю до 0.01 рівняння

4.Написати інтерполяційний многочлен Лагранжа для апроксимації функції y = f (x), значення якої дано таблицею. Обчислити значення при

   x y  1.2  1.4  1.6  1.8-5

5. Чисельно вирішити запропоновану задачу Коші для звичайного диференціального рівняння на інтервалі [0,1] методом Рунге-Кутта для кроку інтегрування h = 0.01. Результат вивести у вигляді таблиці

у '= (1-x2) / Xy, y (0) = 1

варіант 4

1.Виконати квадратичную інтерполяцію за методом найменших квадратів для таких експериментальних даних:

x  0.0  0.5  1.0  2.0  2.2  2.8  3.0
y  2.354  2.307  2.915  5.457  6.300  8.893  10.062

визначити y для x= 0.87; 2.54; 2.17; 2.91.

2.Обчислити визначений інтеграл методом Симпсона з точністю 0.01.

3.Методами дотичних і бисекции вирішити з точністю до 0.01 рівняння

4.Написати інтерполяційний многочлен Лагранжа для апроксимації функції y = f (x), значення якої дано таблицею. Обчислити значення при

   x y  1.0-8  1.2-3  1.4-4  1.6

5. Чисельно вирішити запропоновану задачу Коші для звичайного диференціального рівняння на інтервалі [0,1] методом Рунге-Кутта для кроку інтегрування h = 0.01. Результат вивести у вигляді таблиці

у '= (y2-y) / x, y (0) = 1

варіант 5

1.Побудувати квадратичную функцію за наведеними нижче експериментальними даними. А потім обчислити її значення в точках x= 0, x= 0.378, x= 0.521, x= -0.435

x  -0.5  -0.3  -0.1  0.2  0.6  0.8  1.0
y  3.241  2.563  2.138  1.914  2.514  3.149  3.985

2.Обчислити визначений інтеграл методом Симпсона з точністю 0.01

3.Методами хорд і бисекции вирішити з точністю до 0.01 рівняння

4.Написати інтерполяційний многочлен Лагранжа для апроксимації функції y = f (x), значення якої дано таблицею. Обчислити значення при

   x y  0.2  0.4  0.6-1

5. Чисельно вирішити запропоновану задачу Коші для звичайного диференціального рівняння на інтервалі [0,1] методом Ейлера для кроку інтегрування h = 0.01. Результат вивести у вигляді таблиці

у '= (1 + y2) / (1 + x2), Y (0) = 1

варіант 6

1. В результаті експерименту знайдені значення деякої функції для рівновіддалених значень аргументу

x  0.5  1.0  1.5  2.0  2.5  3.0  3.5
y  1.534  1.428  1.197  1.016  0.894  0.675  0.509

Знайти рівняння прямої лінії, яка проходила б якомога ближче від усіх цих точок.

2.Обчислити визначений інтеграл за методом трапецій з точністю 0.01.

3.Методами простої ітерації і бисекции вирішити з точністю до 0.01 рівняння

4.Написати інтерполяційний многочлен Лагранжа для апроксимації функції y = f (x), значення якої дано таблицею. Обчислити значення при

   x y  -1  0.5  1.0-1  1.5

5. Чисельно вирішити запропоновану задачу Коші для звичайного диференціального рівняння на інтервалі [0,1] методом Рунге-Кутта для кроку інтегрування h = 0.01. Результат вивести у вигляді таблиці

у '= 4x-2y, y (0) = 1

варіант 7

1.Швидкість корабля пов'язана з потужністю його двигуна емпіричної формулою, де - потужність в л. С., - швидкість у вузлах. Визначити коефіцієнти і за даними таблиці

v
P

2.Обчислити визначений інтеграл за методом трапецій з точністю 0.01

3.Методами простої ітерації і бисекции вирішити з точністю до 0.01 рівняння

4.Написати інтерполяційний многочлен Лагранжа для апроксимації функції y = f (x), значення якої дано таблицею. Обчислити значення при

   x y  1.0  1.2-3  1.4  1.6

5. Чисельно вирішити запропоновану задачу Коші для звичайного диференціального рівняння на інтервалі [0,1] методом Рунге-Кутта для кроку інтегрування h = 0.01. Результат вивести у вигляді таблиці

У '= - 2y / (y2-6x), Y (0) = 1

варіант 8

1.В результаті експерименту знайдені значення деякої функції для рівновіддалених значень аргументу:

x  0.1  0.2  0.3  0.4  0.5  0.6  0.7  0.8  0.9  1.0
y  2.1299  2.1532  2.1611  2.1516  2.1282  2.0807  2.0266  1.9594  1.8559  1.7723

Знайти параболу, яка найкраще наближає цю функцію в сенсі найменших квадратів.

2.Обчислити визначений інтеграл методом Симпсона з точністю 0.01

3.Методами хорд і бисекции вирішити з точністю до 0.01 рівняння

4.Написати інтерполяційний многочлен Лагранжа для апроксимації функції y = f (x), значення якої дано таблицею. Обчислити значення при

   x y  0.2-2  0.4  0.6  0.8

5. Чисельно вирішити запропоновану задачу Коші для звичайного диференціального рівняння на інтервалі [0,1] методом Рунге-Кутта для кроку інтегрування h = 0.01. Результат вивести у вигляді таблиці

у '= 1 / (2x-y2), Y (0) = 1

варіант 9

1 Виконати лінійну інтерполяцію за методом найменших квадратів для таких вихідних даних, знайдених експеріменталльно

x  0.2  0.3  0.7  0.8  1.2  1.4  1.8
y  2.229  2.180  1.972  1.887  1.696  1.590  1.332

визначити y ля x= 0.578,x= 0.882, x= 1.356.

2.Обчислити визначений інтеграл методом Симпсона з точністю 0.01

3.Методами хорд і бисекции вирішити з точністю до 0.01 рівняння

4.Написати інтерполяційний многочлен Лагранжа для апроксимації функції y = f (x), значення якої дано таблицею. Обчислити значення при

.  x y  1.0-3  1.5  2.0  2.5-0.5

5. Чисельно вирішити запропоновану задачу Коші для звичайного диференціального рівняння на інтервалі [0,1] методом Ейлера для кроку інтегрування h = 0.01. Результат вивести у вигляді таблиці

у '= 1 + y / (x (x + 1)), y (0) = 1

варіант 10

1. Виконати квадратичную інтерполяцію за методом найменших квадратів для таких експериментальних даних:

x  1.0  2.0  2.5  3.0  4.0  4.5  5.0  6.0
y  1.88  0.96  -0.13  -2.08  -6.72  -10.67  -14.13  -22.80

2.Обчислити визначений інтеграл методом Симпсона з точністю 0.01.

3. Методами простої ітерації і бисекции вирішити з точністю до 0.01 рівняння

4.Написати інтерполяційний многочлен Лагранжа для апроксимації функції y = f (x), значення якої дано таблицею. Обчислити значення при

   x y  0.1  0.2  0.3  0.4-1

5. Чисельно вирішити запропоновану задачу Коші для звичайного диференціального рівняння на інтервалі [0,1] методом Ейлера для кроку інтегрування h = 0.01. Результат вивести у вигляді таблиці

у '= (y + yx2-x2) / (X (1 + x2)), Y (0) = 1

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Для забезпечення

контрольованої самостійної роботи студентів (КСР)

з навчальної дисципліни «Практична фонетика»

 для спеціальностей: 1-02 03 07 Іноземна мова (англійська). Додаткова спеціальність 1-02 03 07-02 Іноземна мова (англійська). Інформатіка2-й курс

 Всього КСР- 12 годин, 3 семестрІз них: ПЗ - 12 год.  Матеріали підготовлені: викладачами кафедри Козляк Е. В., Абібак О. А., Романовичем С. С., Питель О. П., ст. викладачем Манкевич Ж. Б. (відповідно до Положення про контрольовану самостійної роботи студентів Барген, затвердженим 18.08.2009 № 341)

Барановичі, 2012 р


Тема: «Сполучення приголосних звуків у мові. Різні типи асиміляції »Дисководи для роботи з лазерними дисками. | IV. Інформаційний блок.

V. Навчально-методичний блок. | IV. Інформаційний блок. | Before you start learning the theoretical material make sure that you know the given below words. Transcribe and translate them. | V. Навчально-методичний блок | VI. контрольний блок | Task II. Finish the utterances choosing the correct variant. | Task III. Finish the sentences from the left column using the correct information from the right column. | COMPOUND TUNES. | IV. Інформаційний блок. | V. Навчально-методичний блок. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати