На головну

Маршрути, ланцюги, цикли.

  1. Вторинна структура - локальне впорядковування фрагменту поліпептидного ланцюга, стабілізована водневими зв'язками
  2. Закон Ома для ділянки кола, утримуючі-ого ЕРС.
  3. Гаки, захвати, ланцюги, упори, сережки
  4. Харчові ланцюги, харчові мережі та трофічні рівні.
  5. Харчові ланцюги, мережі. Трофічні рівні.
  6. Розрахунок трифазного ланцюга, з'єднаної зіркою

маршрутом називають послідовність вершин і ребер, в якій будь-які два сусідні елементи інцідентни, Якщо маршрут в простому графі заданий послідовністю вершин V0, V1 ..... Vk, то вершини V0, Vk називають кінцями маршруту. Якщо v0 = vk, то маршрут називають замкнутим, в іншому випадку - незамкнутим.

приклад маршруту: 1-2-3-5-7-4-3-5-6-2-3

приклад замкнутого маршруту: 3-4-5-7-3-4-1-3

ланцюг - Маршрут, в якому немає повторень ребер, з'єднує кінці.

приклад ланцюга: 6-5-3-4-5-7-3-2-6-8

цикл - Замкнута ланцюг.

приклад циклу: 5-3-2-6-5-7-4-5

42. Операції над графами.

1. об'єднання - граф G (V U) називається об'єднанням графів, якщо V1 об'єднано з V2, а U1 об'єднано з U2.

2. твір - граф G (V U) називається твором графів G1 (V1 U1) і G2 (V2 U2) (G = G1хG2), якщо V = V1хV2 - декартовій твір множин вершин вихідних графів.

3. Перетин графов- Перетин графів G1і G2, що позначається як, являє собою граф. Таким чином, безліч вершин графа G4состоіт з вершин, присутніх одночасно в G1і G2

4. Додавання вершини - до будь-якого графу можна додати одну вершину, що не з'єднану з іншими вершинами і ребрами.

5. Додавання ребра - будь-які дві вершини можна з'єднати ребром.

6. Видалення вершини - Якщо в графі є вершина, яка не пов'язана ребрами з іншими вершинами, то дану вершину можна видалити з графа.

7. видалення ребра - будь ребро можна видалити з графа.

8. розбиття графа - будь ребро можна "розбити" шляхом додавання на нього нову вершину.

9. розщеплення вершини - будь-яку вершину можна розщеплювати на дві. при цьому частина ребер залишається у вихідної вершини, а що залишилися ребра йдуть в нову вершину.

10. склейка вершин - будь-які дві вершини можна склеїти в одну: при цьому всі ребра, які вели в два зазначені вершини тепер ведуть в одну вершину.

 Біномінальні коефіцієнти. Властивості біноміальних коефіцієнтів. | Дерева. (Орієнтовані, збалансовані, бінарні, остовне)

Логічні закони, формулюються з використанням кванторів. | Поняття відносини. Зворотне відношення. Графічне представлення бінарних відносин. | Ставлення еквівалентності. Властивості відносин. Розбиття множин на класи. | Ставлення порядку. Властивості відносин. | Комбінаторні структури (розміщення, перестановки, поєднання) | Перестановка з урахуванням повторення. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати