Головна

Індивідуальне і типове

  1. Індивідуальне і общественнрое свідомість. Форми суспільної свідомості.
  2. індивідуальне підприємництво
  3. Індивідуальне попередження злочинів.
  4. Лекція №2. Соціальна природа розвитку художньої освіти; загальнолюдське, національне й індивідуальне в мистецькій освіті
  5. Суспільна та індивідуальна свідомість.
  6. Суспільна та індивідуальна свідомість. Форми суспільної свідомості.

Фокус дослідницького інтересу в якісному підході - це мікропроцеси, практика повсякденному житті як єдина соціальна реальність. Звідси акцент на вивченні соціального з точки зору індивіда, що діє на життєвій сцені: визначає ситуацію і тим самим конструює спільно з іншими соціальні ролі і грає їх. Визначення ситуації тут означає наділення елементів цієї ситуації - людей, подій, явищ індивідуальними смислами, відповідно до яких індивіди одночасно діють в рамках тієї чи іншої ролі і конструюють її правила і норми заново. Саме тому в центрі інтересу якісної соціології завжди знаходиться індивідуальне: індивідуальна свідомість у всій його суперечливості та немислимому поєднанні смислів і індивідуальну поведінку у всій складності його поворотів і вигинів.

Разом з тим такий кут зору не скасовує головною цільовою спрямованістю соціології, її надзавдання: вивчення соціальних зв'язків і відносин, які не даних безпосередньо, розгляд конкретних людських дій як елементів більш широких структур, тобто пізнання типового в соціальному світі. Акцент на типовому принциповий для соціології. Тут людина береться не сам по собі, але завжди як член соціальної групи, суспільства в цілому.

Будь індивідуальний досвід завжди фрагментарний і здебільшого однобічний. Він завжди обмежений світом досліджуваного людини і тим вузьким колом людей, з яким він спілкується. Орієнтація на типове знання передбачає розширення горизонтів, подолання неминучою неповноти індивідуального досвіду, можливість зрозуміти соціальний контекст.

У якісної парадигмі типове - це типики смислів, значень, якими діючі суб'єкти наділяють життєво важливі речі, конструюючи в комунікації один з одним свій повсякденний світ. Індивідуальне тут тільки тому і становить інтерес, що в ньому «відлита», «вбудована» соціальність. Саме тому індивідуальне тут своєрідна призма, крізь яку соціолог намагається «прозріти» загальне, типове.

 Опозиція індивід - суспільство в феноменологічної соціології | Розуміння як специфічний спосіб пізнання

ВСТУП | Що таке методологія соціологічного дослідження | Що таке кількісний підхід в соціологічному дослідженні | З історії становлення кількісного підходу | Критерії наукового знання | Дослідне вивчення реальності | Достовірність наукового знання | Об'єктивність і предметність наукового знання | Практична спрямованість наукового знання | Спрямованість на виявлення законів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати